VUGD pastiprināti pārbaudīs daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

Sakarā ar šāgada jūnijā Londonā notikušo ugunsgrēku daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā, kā arī, ņemot vērā to, ka Latvijā liela daļa ugunsgrēku izceļas tieši daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) izlases kārtībā organizēs ugunsdrošības pārbaudes dzīvojamajās mājās.

VUGD izlases kārtībā visā Latvijā līdz 15. septembrim pārbaudīs ugunsdrošību daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās. Rīgā tiks pārbaudītas 12 un vairāk stāvu dzīvojamās mājās, pārējās pilsētās – sešu un vairāk stāvu ēkas, savukārt novados izlases kārtībā ugunsdrošību pārbaudīs trīs un vairāk stāvu ēkās.Ugunsdrošības pārbaužu laikā izlases kārtībā apzinās siltinātās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.Tāpat ugunsdrošības pārbaužu laikā tiks pievērsta uzmanība tam, vai iedzīvotāji ir iepazīstināti ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ugunsdrošības instrukciju, un ēkas ugunsaizsardzības sistēmu darbspējai un evakuācijas ceļu atbilstībai, piemēram, vai gaiteņos un kāpņu telpās nav novietoti materiāli un priekšmeti, vai durvis uz kāpņu telpām ir brīvi atveramas un ir aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismiem, atklāto zonu uz dūmaizsargātām kāpņu telpām iestiklošanai un tamlīdzīgi.VUGD aicina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldniekus brīvprātīgi pieteikt ugunsdrošības pārbaužu veikšanu to apsaimniekošanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās. Informāciju par ugunsdrošības pārbaudēm var nosūtīt attiecīgās teritorijas VUGD struktūrvienībai vai arī VUGD Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldei uz e-pastu uup@vugd.gov.lv.