Pieejams atbalsts mežsaimniecībā

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā”. Pasākumā pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 8,5 miljoni eiro.

 Atbalstam varēs pieteikties trīs apakšpasākumos: Apakšpasākumā “Meža ieaudzēšana” varēs pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai. Ceturtā kārta norisināsies no 2017. gada 9. oktobra līdz 2017. gada 9. novembrim, kopējais pieejamais finansējums ir 1,5 miljoni eiro. Piektā kārta norisināsies no 2017. gada 10. novembra līdz 2017. gada 11. decembrim, kopējais pieejamais finansējums ir 1,5 miljoni eiro. Turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr. 70 (12.09.2017.)