Tikšanās ar Krāslavas iedzīvotājiem

18. oktobrī plkst. 18.00 Krāslavas Mūzikas skolā notiks Raiņa, Rēzeknes ielu mikrorajonu un tām piegulošo ielu iedzīvotāju tikšanās ar novada domes vadošajiem darbiniekiem.

В среду, 18 октября, в 18.00 в Краславской музыкальной школе состоится встреча жителей улиц Райня, Резекнес и прилегающих к ним с ответственными работниками краевой думы.