Zemnieku balle

img

Dagdas Tautas namā 27. oktobrī notika par tradīciju kļuvusī “Zemnieku balle”. Gada nogale ir laiks, kad ikviens cenšas atrast mirkli pārdomām par aizvadīto gadu, atskatoties uz paveiktajiem darbiem un steidzot plānot nākamā gada darbus. Prieks par to, ka šajā, lauksaimniekiem nebūt ne vieglajā, situācijā vairāk nekā 100 zemnieki pulcējās uz kopīgiem svētkiem. Tas liecina par to, ka ikvienā situācijā lauksaimnieki spēj ieraudzīt arī to labo, kas ir ap mums.

Vispirms klātesošos uzrunāja pašvaldības priekšsēdētājs Aivars Trūlis. Katru gadu ballē tiek pasniegti arī apbalvojumi. Šogad novada Pateicības rakstus saņēma Andrupenes pagasta Z/S “Mežvidi” (Aina un Osvalds Beitāni) par veiksmīgu piena lopkopības attīstīšanu un prasmīgu saimniekošanu, Andrupenes pagasta P/s “Janīnas” (Nadežda un Arnis Mačāni) par veiksmīgu bioloģisko saimniekošanu un piena lopkopības attīstīšanu, Konstantinovas pagasta Z/S “Straumes” (Ivans un Valentīna Danovski) par sekmīgu bioloģiskās lauksaimniecības nozaru attīstīšanu un pilnveidošanu, Konstantinovas pagasta P/S “Jūrmala” (Alīna un Aleksandrs Noviki) par piena lopkopības nozares attīstīšanu un ieguldījumu zemes izkopšanā un latvāņu/ invazīvās kultūras apkarošanā, Bērziņu pagasta Z/S “Jaunkalni” (Andris Mizāns) par gaļas liellopu ražošanas paplašināšanu un attīstīšanu, lauksaimniecības zemju efektīvu apsaimniekošanu un personīgo ieguldījumu latvāņu/ invazīvās kultūras apkarošanā.

Evita KRŪMIŅA, Dagdas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Alekseja GONČAROVA foto

Turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr. 85 (03.11.2017.)