Starpnovadu radošo darbu konkurss “Mana ģimene”

Nolikums

1.Mērķis
Radošo darbu konkursa “Mana ģimene“ mērķis ir mudināt bērnus/ jauniešus/ pieaugušos domāt par ģimenes nozīmi un attēlot vārdos un zīmējumos, kādu dalībnieks redz savu ģimeni. Konkursa iniciatori un organizatori ir Dagdas novada IKSN (Mičurina 3a, Dagda, Dagdas novads, LV-5674). Konkurss noritēs 2 nominācijās – rakstisks darbs un vizuālās mākslas darbs.

 2. Dalībnieki

Konkursā var piedalīties jebkurš iedzīvotājs (bērns, skolēns, jaunietis, pieaugušais un ttl.) bez vecuma ierobežojuma.

3. Konkursa noteikumi

3.1. Konkursā iesniegtam darbam ir jāatbilst tēmai “Mana ģimene” un tam jāatspoguļo dalībnieka izpratne par savu ģimeni: ikdienā un svētkos/ģimenes tradīcijas un tml. Darbs varētu kļūt par ģimenes vizītkarti. 

Turpinājumu lasiet laikrakstā “Ezerzeme” Nr. 11 (06.02.2018.)