Saruna ar deputātu

Krāslavas novada domes deputāts Raimonds Kalvišs piezvanīja un pieteicās sarunai pats. Svarīgākos jaunumus jau publicējām laikraksta septembra numurā - domes sēdē tika izteikts un izskatīšanai nodots jautājums par pirmsskolas iestāžu audzēkņu un vidusskolēnu ēdināšanas izmaksu segšanu Krāslavas novadā no pašvaldības budžeta.

Deputātu Kalvišu ievēroju  domes sēdē, kad kārtējo reizi balsoja par lēmumu slēgt Krāslavas grāfu Plāteru vārdā nosaukto Poļu skolu, ar piebildi, ja Polija nesegs zināmu daļu no skolas izdevumiem. Toreiz saprātīgais ieteikums - pieņemt  šo lēmumu uz vairākiem gadiem, nevis tracināt skolas administrāciju, skolēnus un viņu vecākus katru gadu, palika bez ievērības. Arī viņa argumenti pret spēļu zāli Krāslavā netika ņemti vērā. Iveta LEIKUMARaksta turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr.40Elektroniski laikrakstu var pasūtīt piesakoties:  ezerzeme@ezerzeme.lv