Liturģiskais kalendārs martā

Katoļu Baznīcā

5. marts — Pelnu trešdiena. Lielā gavēņa sākums.
7. marts — Sv. Perpetuja un Felicita.

19. marts — Sv. Jāzeps — Vs. Jaunavas Marijas līgavainis (lieli, obligāti svinami svētki).
25. marts — Kunga pasludināšana (lieli, obligāti svinami svētki).

Pareizticīgo Baznīcā

2. marts — Piedošanas svētdiena.
3. marts — Lielā gavēņa sākums.
9. marts — Pareizticības uzvara. Pirmā un otrā Jāņa Priekšteča galvas atgūšana.
16. marts — Sv. bīskapa Grigorija Palamas piemiņa.
23. marts — Krusta godināšanas svētdiena.
30. marts — Sv. mūka Jāņa Lestvičnika piemiņa.

Vecticībnieku Baznīcā

No 24. februāra līdz 2. martam — Aizgavēnis (Maslenica). Ēdiens bez gaļas.
2. marts — Piedošanas svētdiena.
No 3. marta — Lielais gavēnis.
Evaņģēliski luteriskajā Baznīcā
5. marts — Pelnu diena. Lielā gavēņa sākums.
25. marts — Marijas pasludināšanas diena.