Svinīgais dievkalpojums Krāslavā

img


Jūlija pirmajā svētdienā visi ceļi ved uz Krāslavu. Romietis Donāts devās mokošā nāvē Kristus vārdā. Grāfu Plāteru centienu rezultātā daļa mocekļa mirstīgo atlieku kļuva par mūsu Romas katoļu draudzes baznīcas svētumu.

 Pie baznīcas vārtiem ticīgie ar ziediem rokās sagaidīja bīskapu Jāni Buli. Te viņu sveicināja arī Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Jevtušoks. Viņa augstība novadīja svinīgo misi, bērni pasniedza bīskapam upurdāvanas.Notika arī euharistiskā procesija ar litāniju Sv. Donāta kapličā. Svinīgajā svētdienas dievkalpojumā piedalījās katoļi no Rīgas un citām Latvijas pilsētām. Mūsu draudzes priesteris Eduards Voroņeckis pateicās bīskapam Jānim Bulim par kopīgu lūgšanu un pasniedza ziedus.Aleksejs GONČAROVS