Svētais Ņevas Aleksandrs – Krāslavas aizbildnis

Svētais labticīgais lielkņazs Ņevas Aleksandrs ir dzimis 1220. gada 30. maijā Pereslav- ļā-Zaļeskā. Viņš ir dzīvojis laikā, kas bija ļoti sarežģīts Krievijas vēsturē.

Ienaidnieki uzbruka no visām pusēm. Jau 16 gadu vecumā uz viņa pleciem gūlās nopietns pienākums – viņš tika iecelts kņaza kārtā un sāka valdīt Novgorodā. Jaunajam kņazam bija jāpiedalās daudzās kara kaujās. Par pirmo nopietno pārbaudījumu kņazam Aleksandram kļuva kauja pie Ņevas upes 1240. gadā. Tolaik viņam bija tikai 20 gadi. Ar nelielu karapulku kņazs guva uzvaru, kaut gan no pirmā acu uzmetiena pretinieks bija daudz spēcīgāks un pat nenojauta, ka saskarsies ar nopietnu pretestību. Tieši pirms šīs kaujas divdesmitgadīgais kņazs Aleksandrs teica savus slavenos vārdus: “Dievs ir patiesībā, nevis spēkā!” Par godu uzvarai šajā kaujā kņazu sāka dēvēt par Ņevas Aleksandru.

Pēc tam bija arī citas nopietnas kaujas, nemieri Krievzemes tautu vidū pēc tatāru-mongoļu uzbrukumiem un viņu pieprasītajām nodevām. Bija arī vairāki braucieni uz Ordu, kuri tāpat kā kara kaujas prasīja daudz laika, veselības un spēka.

Dārgie brāļi un māsas, protams, tas ir ļoti īss Svētā Ņevas Aleksandra dzīves stāsts. Krāslavai šis svētais ir ļoti svarīgs. Jo mūsu pilsētā ir diev- nams, kas ir iesvētīts par godu Svētajam labticīgajam kņazam. (Dievnama ēkas vēsture sākās 18. gadsimtā, bet pareizticīgo dievnams tajā ir kopš 1865. gada). Tas nozīmē, ka Svētais Ņevas Aleksandrs ir Krāslavas debesu aizbildnis, kas vienmēr lūdzas Dievam par mūsu pilsētu. Kņazs ir bijis vadītājs, domātājs, filozofs, stratēģis, karavadonis un varonis. Viņa personībai piemīt gan drošsirdīgums, gan dziļa reliģiozitāte. Pat vissarežģītākajās situācijās viņš nekad neaizmirsa par Dievu. Gorodces pilsētā Volgas krastā, jau jūtot nāves tuvošanos, Aleksandrs pieņēma shimu (saskaņā ar vēstures avotiem – ar Aleksija vārdu) un 1263. gada 14. novembrī viņš mira. Viņa mirstīgās atliekas aizveda uz Vladimiru un 23. novembrī apglabāja Vladimiras pilsētas Kristus Piedzimšanas klosterī liela cilvēku pūļa klātbūtnē. 23. novembris pēc jaunā stila ir 6. decembris.

6. decembrī plkst. 9.00 Krāslavas Svētā labticīgā lielkņaza Aleksandra Ņevas baznīcā ir gaidāms liels notikums, baznīcas svētki - tiks kalpota Dievišķā liturģija. Aicinām visus būt kopā ar mums šajā priecīgajā dienā. Lūgsimies par to, lai Svētais Ņevas Aleksandrs būtu mūsu aizstāvis un palīgs arī turpmāk un lai nekādi grēki un grūtības netraucētu mums ceļā uz pestīšanu!

Priesteris Rostislavs TEREHOVS