Ordinēts jauns priesteris

Labā Gana svētdienā, 17. aprīlī, Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē kuplā skaitā pulcējās ne vien draudzes ticīgie, bet arī tuvāki un tālāki ciemiņi: Sanktpēterburgas Apustuļu Karalienes garīgā semināra rektors, garīgais tēvs un vairāki klēriķi, priesteri no Ukrainas, Vācijas, Rīgas un Rēzeknes - Aglonas diecēzes, lai piedalītos diakona Filipa Davidoviča ordinēšanā par priesteri.

Krāslavieši droši vien vēl atceras saviļņojošo brīdi sv. Donata svinību noslēgumā 2014. gada 6. jūlijā, kad Viņa Ekselence Jānis Bulis deva īpašo bīskapa svētību kalpošanā Baznīcā toreizējam Sanktpēterbugas garīgā semināra audzēknim Filipam Davidovičam, kurš bija ieradies Krāslavas draudzē klēriķa vasaras praksē. Polijā dzimušais un kā misionārs atbraukušais uz Latviju, bet vēlāk bīskapa nosūtītais mācībās uz Sanktpēterburgu jaunietis pirms gada beidza semināru un gadu kalpoja kā diakons Rēzeknes - Aglonas diacēzes draudzēs.

Pirms Sv. Mises notika rituāls, kad diakons izteica un pamatoja lūgumu iesvētīt viņu par priesteri, bet “galvotāji” apliecināja viņa piemērotību priesteriskai kalpošanai. Dieva un klātesošo priekšā diakons Filips zvērēja apzinīgi pildīt visus priestera pienākumus un svētā kanona normas līdz pat dzīves beigām.

Sv. Misē sprediķī bīskaps J. Bulis runāja par priesteriskās kalpošanas būtību un nozīmi, uzsvēra, ka Priesterības sakramenta piešķiršana ir tikai garā un atbildīgā kalpojuma sākums, ka turpmāk būs ejams sarežģīts ceļš, kur tik ļoti nepieciešama Dieva žēlsirdība un svētība. Bīskaps uzsvēra: lai pastāvētu labajā, jāpazīst Jēzus, jālasa Svētie Raksti, jāmeditē, jālūdzas, jāpilnveido sava garīgā dzīve. Ekselence aicināja ticīgos lūgties par to, lai jaunais Dieva kalps būtu uzticīgs Dievam un Romas katoļu Baznīcai.

Pēc sprediķa notika svinīgais priestera ordinēšanas rituāls ar šķīstības un paklausības solījumiem, ticības apliecinājums, lūgšanas pēc svētības jaunā priestera II pakāpes kalpojumā.

Pēc Sv. Mises jauniesvētītais priesteris pieņēma daudzos apsveikumus, kopā ar ciemiņiem un brāļiem priesteriem nofotografējās.

Genovefa KALVIŠA