Svētais Donāts - Krāslavas debesu aizbildnis

img

Svētku dievkalpojumi par godu Krāslavas debesu aizbildnim Svētajam moceklim Donātam notika četras dienas latviešu, poļu un krievu valodā.Romietis Donāts pieņēma mocekļa nāvi par Jēzu Kristu. Bet mēs esam pateicīgi grāfam Plāteram, kura centienu rezultātā katoļticības lielākā vērtība kļuva par mūsu baznīcas īpašumu. Lielākie Krāslavas Romas katoļu draudzes svētki, kas tiek svinēti 230. reizi! Viņa Augstība bīskaps Jānis Bulis baznīcas dārzā vadīja svētdienas 
Misi, un laikapstākļi bija labvēlīgi ticīgajiem. Tāpat kā katru gadu, notika Euharistijas procesija ar apstāšanos kapelā un litāniju par godu svētajam moceklim Donātam. Tika atskaņota arī himna “Te Deum”. Starp ticīgajiem katoļiem bija viesi no Rīgas, Daugavpils, Rēzeknes... Liela grupa baikeru ieradās no Polijas, lai piedalītos svētkos.
 Aleksejs GONČAROVSElektroniski laikrakstu var pasūtīt piesakoties:  ezerzeme@ezerzeme.lv