Aktivitātes Krāslavas jauniešu klubā

img

28. novembrī Krāslavas Jauniešu klubā tika atklāta foto izstāde “Populārs Krāslavas novadā”. Izstāde tapa Krāslavas novada pašvaldības atbalstītā jauniešu iniciatīvu projekta ietvaros.

Projektu ar devīzi: “Krāslavas novadā ir iespējams piepildīt savus sapņus!” realizēja jaunieši - Krāslavas “Varavīksnes” vidusskolas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas un Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības audzēkņi. 

Projekta realizēšanas sākumā minēto skolu un tehnikuma audzēkņu pašpārvaldes pārstāvji Jauniešu klubā tikās ar fotomākslinieku Anatolu Kauškali, Krāslavas novada jaunatnes lietu speciālisti Juliannu Moisejenkovu un laikraksta “Ezerzeme” redaktori. Neformālā gaisotnē jaunieši saņēma padomus intervijas veidošanai, modeļa noskaņošanai foto uzņemšanai, noskaidroja citus praktiskus jautājumus.

Projekta gaitā jaunieši paši izvēlējās cilvēkus – gan jauniešus, gan pieaugušos Krāslavā un novadā, kuri viņiem šķita interesanti, kuri dzīvē sasnieguši panākumus - sportā, izglītībā, profesijā vai citās jomās. Izvēlētos cilvēkus jaunieši intervēja un fotografēja. Fotogrāfijas tika uzņemtas gan darba vietā, gan dabā, gan studijā. Projektā tika izmantota arī Jauniešu kluba foto aparatūra un studijas aprīkojums (LEADER projekts ar ELFLA un Krāslavas novada domes atbalstu Nr.17-03-AL33-A019.2202-000015).

Pateicamies kokapstrādes meistaram Vadimam Bogdanovam; PIKC RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības 3. kursa audzēknim Ingaram Pārpucim, kura aizraušanās ir aerogrāfija; KVĢ un Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas ķīmijas skolotājam Harijam Misjunam; “Varavīksnes” vidusskolas skolotājam, režisoram un korespondentam Andrejam Jakubovskim; grima māksliniecei Elīnai Miglānei, sporta skolas trenerim Sergejam Švedam; KVĢ skolēnam, sportistam Aivim Plociņam un PIKC RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības pedagogam Jānim Kuklim par intervijām un iejušanos foto modeļu lomā! Sirsnīgs paldies par veltīto laiku jauno fotogrāfu izglītošanā fotomāksliniekam Anatolam Kauškalim, par atbalstu darbā ar mācību iestāžu skolēnu pašpārvaldēm Juliannai Moisejenokai, par izstādes sagatavošanu PIKC RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības pedagogam Agitai Svarinskai, kā arī brīvprātīgajiem Anitai Markevičai un Pāvelam Sokolovam.

Viens no jautājumiem, ko jaunieši uzdeva izvēlētajiem cilvēkiem, bija: “Ko jūs novēlat krāslaviešiem?”

Vadims Bogdanovs: “Viss ir atkarīgs no mērķiem un ambīcijām. Tiešām ir vērt aizbraukt un izmēģināt sevi citās, daudz lielākās pilsētās, kā arī valstīs, kur ir daudz vairāk iespēju īstenot savus sapņus. Bet, kad tas notiks, var atgriezties mūsu mazā, klusā un sirdsmīļā pilsētā, lai padarītu to vēl labāku!”

Ingars Pārpucis: “Izmantojiet visas iespējas, ko dzīve piedāvā!”

Harijs Misjuns: “Nesēdiet mājās, ejiet mēģināt kaut ko jaunu! Visa pasaule ir jūsu rokās, viss ir atkarīgs no jums pašiem!”

Andrejs Jakubovskis: “Visiem dzīvē gadās grūtības, bet es novēlu visiem krāslaviešiem mazāk sūkstīties un čīkstēt, bet vairāk darīt. Tā vietā, lai nicinātu tumsu, labāk iedegt sveci! Nevajag gaidīt, ka kāds atrisinās un nokārtos tavas problēmas. Brīnumus jārada pašiem!”

Elīna Miglāne: “Novēlu katram atrast savu sirdslietu un nenokārt degunu, sastopoties ar pirmajām grūtībām. Tas, par ko tevi kritizē tagad, var kļūt par tavu maizi rīt!”

Sergejs Šveds: “Novēlu katram krāslavietim nesēdēt mājās, bet iet ārā no savas komforta zonas, nebaidīties mēģināt kaut ko jaunu, atrast savu vietu, darbu, nišu, kas patīk un aizrauj!”

Aivis Plociņš: “Novēlu katram krāslavietim būt pacietīgam, laimīgam un motivētam darīt kaut ko jaunu!”

Jānis Kuklis: “Darbu var atrast vienmēr! Jāaug, jāattīstās, ja nespēj atrast sevi kaut kur citur, jācenšas veidot savu vidi tepat, mājās. Centieties realizēt savus sapņus un idejas. Galvenais – nekad nenolaidiet rokas!“

Izstāde “Populārs Krāslavas novadā” Jauniešu klubā Krāslavā, Rēzeknes ielā 45 apskatāma līdz 2020. gada janvāra beigām, tad tā dosies ceļojumā pa Krāslavas novada skolām.

Jauniešu klubā ir iespēja lietderīgi pavadīt laiku spēlējot dažādas galda spēles, novusu, galda tenisu, kā arī apgūt iemaņas foto/video sižetu veidošanā.

Krāslavas jauniešu kluba darba laiks no otrdienas līdz piektdienai no pl.16.00 līdz 20.00. Sestdienās no pl.12.00 līdz 16.00 aicinām uz klubiņu arī jaunākā vecuma bērnus kopā ar vecākiem.  Tālrunis uzziņām 26439370

Iveta Leikuma, projekta vadītāja