Sarunu pēcpusdiena “Bērniem jāaug ģimenē”

img


Lai Latgales reģionā palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē, Latgales plānošanas reģions laika posmā no 2015. gada 1. decembra līdz 2023. gada 31. decembrim realizē Eiropas Sociālā fonda projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)”. Projekta īstenošanā iesaistītas 19 reģiona pašvaldības, tai skaitā Aglonas, Dagdas un Krāslavas, un Valsts sociālās aprūpes centrs (VSAC) “Latgale” (filiāles “Kalkūni”, “Kalupe” un “Krastiņi”

Visa projekta laikā tiek novērtētas 462 personas ar garīga rakstura traucējumiem, 505 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un 317 ārpusģimenes aprūpē esoši bērni, lai noskaidrotu, kādi sociālie pakalpojumi viņiem ir visnepieciešamākie.387 personām ar garīga rakstura traucējumiem kļūs pieejama aprūpe mājās un dienas centros, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļi, īslaicīga sociālā aprūpe un cita veida atbalsts. 533 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju. Iveta LEIKUMARaksta turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr.36Elektroniski laikrakstu var pasūtīt piesakoties:  ezerzeme@ezerzeme.lv