Krāslavas Amatniecības centrs ir atvērts!

img


14. jūlijā pulksten 14 restorāna “Pils” telpās notika Krāslavas Amatniecības centra svinīga atklāšana. Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros, projekts “Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana” (BELLA CULTURE) ietvēra šī jaunā tūrisma objekta atvēršanu grāfu Plāteru pils kompleksa bijušajās kariešu novietnes telpās.

Atšķirībā no citām pils kompleksa ēkām, kariešu novietnei bija mazāk paveicies. Šī telpa jau pirms 40 gadiem bija daļēji pamesta. Un atjaunošanas darbu sākumā tai bija nožēlojams skats. Bet tas neapturēja Tatjanu Kozačuku, tālejošā projekta autori, iedvesmotāju un īstenotāju, lai novecojušo šķūni pārveidotu par elegantu amatniecības centru. Ceļā bija daudz šķēršļu – gan birokrātiski, gan pandēmijas ierobežojumi un visi citi starpgadījumi, kas saistīti ar jebkura liela projekta īstenošanu. Savā apsveikuma runā Tatjana godīgi runāja par grūtībām un zemūdens akmeņiem, taču galvenā vieta runā tika piešķirta visiem tiem, kas palīdzēja projekta īstenošanā, kuri strādāja, kuri bija blakus. Pateicības vārdi tika adresēti Krāslavas novada pašvaldībai par atbalstu, arhitektiem Inetai Bukai un Inetai Danovskai, kas izveidoja centra telpu renovācijas tehnisko projektu, būvniekiem no “Jēkabpils PMK” un “RH Būve”, dizainerim Maksimam Kuļgajevam, kurš izstrādāja centra darbnīcu dizainu un tā logotipu, Krāslavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājai Inārai Dzalbei par palīdzību projekta pieteikuma veidošanā, Ilgvaram Andžānam par kompetentu būvuzraudzību un labiem padomiem, projekta “Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana” (BELLA CULTURE) vadītājai Lailai Vilmanei.[...]Andrejs JAKUBOVSKIS Raksta turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr.29Elektroniski laikrakstu var pasūtīt piesakoties:  ezerzeme@ezerzeme.lv