Cienījamie lasītāji!

img


Jau šajā svētdienā Adventa vainagā iedegsies pirmā svecīte, kas simbolizē cerību. Ar pirmo aizdegto svecīti sākas kristīgās baznīcas liturģiskais jaunais gads.

Mums, laikraksta veidotājiem, jaunais gads sākās jau šī gada septembrī, ar lēmuma pieņemšanu par piedalīšanos 2022. gada abonēšanas kampaņā un līguma parakstīšanu par preses izdevumaabonēšanu, šķirošanu, pārsūtīšanu un piegādi. Protams, savu jauno gadu sākām ar cerību, ka laikraksts “Ezerzeme” būs pieprasīts, interesants un gaidīts, jo no tā ir atkarīga laikraksta nākotne. Pateicamies visiem, kuri jau ir abonējuši laikrakstu nākamajam gadam! Īpaša pateicība Tadeušam Avrusevičam, kurš šogad pirmais ieradās redakcijā abonēt “Ezerzemi” nākamajam gadam. Mums ir svarīgs katrs abonents! Abonentu skaits ir arī viens no rādītājiem, kas ietekmē mūsu projektu atbalstu. Atbalstītie projekti mums nodrošina turpmāko darbību, jums – aizraujošu lasāmvielu. Atcerieties rakstu ciklus: “Latgale – Rīga - Latgale” 2016. gadā par jauniešiem, kas saglabājuši saikni ar dzimto vietu; “No paaudzes paaudzē” 2017. gadā par tradīciju saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm; “Valsts svētki = mani svētki?” 2017. gadā par to, ko domājam, kad sakām “mana valsts”, par to, ka ikviens no mums ir maza daļiņa no Latvijas;  “Latgale – iespēju reģions” 2018. gadā par mūsu novadu veiksmīgiem uzņēmējiem dažādās jomās; “Latgale – manas mājas” 2019. gadā, kad uzrunājām Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu mazākumtautību un etnisko grupu vietējos iedzīvotājus, uzklausījām viņu stāstus par dzīvi Latvijā, par atšķirīgo un kopīgo tradīcijās, kultūrā, par nākotnes redzējumu; “Pierobežas veiksmes stāsti” 2020. gadā, kurā turpinājām tēmu par veiksmīgas uzņēmējdarbības iespējām Latgalē. Diemžēl, šogad iesniegtais projekts “Cilvēks savā vietā” netika atbalstīts, tomēr esam apņēmušies to labot atbilstoši vērtētāju ieteikumiem un iesniegt atbalstam nākamajā gadā. Toties šogad Sabiedrības integrācijas fonds ir atbalstījis divus mūsu projektus Mediju atbalsta fonda programmā “Atbalsts medijiem kapacitātes stiprināšanai un abonēto drukāto mediju piegādes izmaksu un elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksu segšanai”. Esam pateicīgi un ceram arī uz jūsu atbalstu.Varbūt vēl neesat izvēlējušies Ziemassvētku dāvanu saviem tuviniekiem vai draugiem? Iegādājieties kā dāvanu laikraksta abonementu. Redakcijā, Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, to noformēsim kā dāvanu karti.Nākamais gads mums visiem būs nozīmīgs daudzās jomās.2022.gada 1.oktobrī, Latvijā notiks kārtējās - 14.Saeimas - vēlēšanas, kurās uz nākamajiem četriem gadiem būs jāievēl 100 parlamenta deputāti. Par to, cik tas ir svarīgi, liecina papildu 3,5 miljonu eiro piešķiršana Centrālajai vēlēšanu komisijai (CVK) 14.Saeimas vēlēšanu organizēšanai. (LETA, 22.11.21). Pavisam CVK 2022. gada budžetā piešķirti līdzekļi 8 057 057 eiro apmērā, no kuriem 6 293 182 eiro iekļauti budžeta programmā “Saeimas vēlēšanas”, bet 1 763 875 eiro – budžeta programmā “Vispārējā vadība”. 2022. gada Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai piešķirtais finansējums veido 4,76 eiro vienam vēlētājam. (cvk.lv, 23.11.21).Partijas gatavojas, gatavojamies arī mēs. Pirmā bezdelīga mūsu šodienas laikrakstā – partijas  “Likums un kārtība” apmaksātais reklāmraksts par Aldi Gobzemu (4. lpp.) Ceram, ka šādas publikācijas turpināsim un savlaicīgi iepazīstināsim lasītājus ar dažādu partiju programmām un līderu viedokļiem. Pirmais princips Latvijas Žurnālistu asociācijas (LŽA) ētikas kodeksā ir: “Vārda un preses brīvība ir būtisks demokrātijas priekšnosacījums.” Savukārt, Latvijas reklāmas profesionāļu ētikas kodekss nosaka: “Apstāklis, ka noteikts produkts, pakalpojums, tā reklāma vai reklamēšana nav pieņemams atsevišķiem patērētājiem, nav pietiekams pamats, lai iebilstu pret attiecīgā produkta vai pakalpojuma reklāmu vai tā reklamēšanu.” Varbūt šeit esmu savienojusi it kā nesavienojamas lietas, tomēr. Laikraksta redakcijas uzdevums ir publicēt daudzveidīgus viedokļus. Tāpēc lasiet, vērtējiet, apsveriet, seciniet, izvēlieties un uzdodiet jautājumus. Mēs, savukārt, centīsimies meklēt un publicēt atbildes. “Brīva un neatkarīga prese, radio, televīzija, interneta mediji ir cilvēktiesību ievērošanas un sabiedrības demokrātiskās attīstības garanti” (LŽA Ētikas kodekss 1.1).  Galvenais, lai esam aktīvi un piedalāmies, jo “Vēlēšanu tiesības – gan tiesības vēlēt, gan tikt ievēlētam – ir cieši saistītas ar tiesībām uz līdzdalību valsts un pašvaldību darbībā. Šīs tiesības nodrošina pilsoņu pārstāvību valsts un pašvaldību darbā un ir viens no demokrātiskas valsts pamatelementiem” (tiesibsargs.lv).Tieši tāpēc aicinu visus iedzīvotājus piedalīties Krāslavas novada pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu publiskajā apspriešanā, kas turpinās līdz 12. decembrim (ieskaitot).  Par to kā un kāpēc to darīt, rakstījām mūsu laikraksta iepriekšējā numurā. Iesniedziet savlaicīgi konkrētus rakstiskus priekšlikumus par jums aktuāliem jautājumiem novada pašvaldībai. Būsim atbildīgi par mūsu novada nākotni!Pagātnē ir cīņas par mūsu valsts neatkarības iegūšanu, vēlāk - par neatkarības atgūšanu. Tā ir mūsu valsts vēsture. Vēstures izpratne ir aktuāla vienmēr. Šajā laikraksta numurā sākam publicēt izvilkumus no grāmatas “Valentīnes Lasmanes dzīvesstāsts: Nakts nav tikai gulēšanai”, kurus laikrakstam “Ezerzeme” sagatavoja  žurnālists Gaitis Grūtups. Viņa ievadvārdus publikācijām lasiet laikraksta 10. lpp.Nākamais, 2022. gads, ir mūsu laikraksta jubilejas gads. 1947. gada 1. decembrī tas ar nosaukumu "Sociaļističeskij Putj" sāka iznākt krievu valodā. 1957. gada 6. februārī - arī latviešu valodā. Pēc apvienošanās ar Dagdas rajonu, tātad arī ar Dagdas avīzi pārņēma tās nosaukumu "Zarja Kommuņizma". Dažus gadus vēlāk latviešu avīzi sāka saukt par "Komunisma Ausmu". Atmodas laikā tā ieguva jaunu nosaukumu "Ezerzeme". Neatkarīgais laikraksts kopš Atmodas laikiem ir par daudzpusīgu viedokļu apmaiņu, analītisku un kritisku nostāju pret politisko, ekonomisko un tiesu varu, aizstāvot sabiedrības un indivīda tiesības.Esam pateicīgi jums par līdzdalību un atbalstu, arī par kritiku, jo tas mums ir stimuls kļūt labākiem, par to ka ziņojat mums gan par problēmām, gan par interesantiem notikumiem un cilvēkiem.  Laikraksta redakcija vienmēr ar prieku gaida jūsu zvanus un vēstules. Lai jums gaišs un mierpilns Ziemassvētku gaidīšanas laiks!Iveta LEIKUMA