Aulejas amatnieču īpašais šarms

img

Es esmu bagāts - man pieder viss, Kas ar mani ir noticis. Ar šīm spārnotajām Māra Čaklā rindām Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas vadītāja Valentīna Magidas atklāja otro amatnieču izstādi, šoreiz - Aulejas. Apbrīnojamus austos un adītos izstrādājumus demonstrēja Regīna Dzalbe un Sandra Vigule. Bet Mikalinas Matejas darbus pārstāvēja viņas mazmeita Ārija.Amatnieču mērķis ir saglabāt, popularizēt, iedzīvināt, praktizēt, nostiprināt un nodot nākamajām paaudzēm kultūras mantojumu un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību pārmantošanu, pētīšanu un jaunrades attīstību, balstoties latviešu tautas lietišķajā mākslā. Uzturēt dzīvu tradīciju un prasmi darināt tekstīlijas, cienot mantojumu, kas saglabājies cauri gadu simtiem un prasmi pielietot šīs zināšanas mūsdienu materiālos.Izstādes atklāšanu rotāja ansambļa "Krāslaviņas" uzstāšanās. Laipni lūgti bibliotēkas lasītavā!Aleksejs GONČAROVS