Kad cilvēcība ir iedvesmas avots

img

Vērīgais lasītājs, protams, pamanīja: atspoguļojot kultūras dzīves notikumus, es vienmēr akcentēju Dagdā un tai blakus esošajos pagastos notikušo spilgto notikumu īpašo siltumu un sirsnību. Apliecinājumā - svētki "Manai Latvijai - 104", kas tika rīkoti neatkarīgās valsts dzimšanas dienas priekšvakarā. Un cik precīzs vadmotīvs - "Cilvēcība iedvesmo." Tieši tā: uz gaišo iedvesmas domu viļņiem atklājas cilvēkā labākās īpašības - mīlestība un līdzjūtība pret tuvāko, sāpes par dabu, kas nepiedod kļūdas, ko kopumā saucam par ziedošanos un nesavtīgu kalpošanu tēvzemei.Kultūras centrs - svētku noformējumā, zālē redzu ne tikai pilsētniekus, bet arī viesus no pagastiem, kā arī daudzus amatiermāksliniekus skatuves tērpos. Daudziem rokās ziedu pušķi, sejā smaids, gaidot kaut ko neparastu. Apklustot gaidītāju balsīm, svinīgo tikšanos atklāj vokālā grupa "Solversija" ar dziesmu latgaliešu valodā "Mīlesteibys napītrykst". Ansambļa vadītāja, kas ir arī vakara vadītāja Solvita Plivča, ar sajūsmu teic aizkustinošas dzejas rindas par mūsu dzimteni Latviju. Pēc Latvijas Republikas himnas atskaņojuma atskan literārs un muzikāls skaņdarbs, pēc kura  Krāslavas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Aivars Trūlis un Dagdas Kultūras centra vadītāja Inese Pļesņa sveic visus klātesošos. Sirsnīgi vēlējumi, sirsnīgi pateicības vārdi daudzajiem mūsu dzimtās zemes patriotiem. Un vietējo talantu izrādi turpina bērnu popgrupa "Nebēdņi" no Ezerniekiem. Svētku pārsteigumu stafeti pārņem Natālijas Spruktes vadītais deju kolektīvs "Bukmuiža", kam seko dziedošie "Olūteņi" - Intas Viļumas lolojums. Sākotnējo iesildīšanos mīļajiem viesiem noslēdz tautas deju ansamblis “Dagda”, kura sastāvā redzam vadītāju Mariku Vaičuli.Tālāk - galvenais. [..]Aleksejs GONČAROVSRaksta turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr.47Elektroniski laikrakstu var pasūtīt piesakoties:  ezerzeme@ezerzeme.lv