Visaginas kolēģi Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

img

Sadarbība un draudzība starp Visaginas Gerosies Vilties proģimnāzijas pedagogiem un Krāslavas Varavīksnes vidusskolu ilgst trīs gadus. Ja atšķetina vēstures kamolu, tad noteikti vismaz 10 gadus uzturam un veidojam attiecības ar Visaginas pilsētu dažādos līmeņos.

Ikreiz uzņemot pedagogus no Visaginas, cenšamies atklāt arvien jaunas novada un Krāslavas skaistākās kultūvēsturiskās vietas. Viesi sajūsminājās par gleznainajiem Daugavas lokiem, pievarot Priedaines 32 m augsto skatu torni.Šoreiz Gerosies Vilties 8 kolēģi vadīja atklātās stundas mūsu skolas skolēniem. Tās bija: angļu un krievu valodas, matemātika, mūzika, vizuālā māksla un datorika. Jau iepriekš notika sarakste kolēģu starpā, lai vienotos par kopīgām tēmām, skolēnu skaitu, nepieciešamo aprīkojumu. Mūsu skolas pedagogi devās kā novērotāji uz stundām, lai lūkotu, kā lietuviešu kolēģi īsteno kompetenču pieeju pedagoģiskajā procesā. Izvirzīts sasniedzamais rezultāts, plānots grupu darbs, izvēlētas daudzveidīgas darba metodes un atgriezeniskā saite.
Noslēgumā Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pedagogi sniedza atgriezenisko saiti par redzēto lietuviešu kolēģu nodarbībās. Lūk, dažus citēju: “Veiksmīga sadarbība sniedz produktīvus darba rezultātus bērniem un pedagogam.’’ (skolotāja Vija Marhileviča).
 “Īpaši patika vērot skolotājas sadarbību un bērnu motivāciju tik skaitliski lielās grupās. Patika veids, kā bērni tika vadīti cauri nodarbībai, radot viņos dzīvu interesi un noturot uzmanību. Bērni, strādājot ar citu skolotāju, atklājās pavisam citā gaismā man.” (skolotāja Olga Dalecka).
 “Lieliska skolotājas prasme organizēt dažādas mūsdienīgas stundas aktivitātes. Saikne ar reālo dzīvi.’’ (skolotāja Nataļja Baženova).
“Ieguvu jaunu pieredzi/pieeju, kā vēl veiksmīgāk un interesantāk vadīt nodarbību''. (skolotāja Marianna Rukmane).
 “Idejas grupas vides iekārtošanai un daudz jaunu metodisko ideju. Veiksmīga skolēnu uzmanības pārslēgšana: paklausies, ko es saku….’’ (skolotāja Iveta Putāne).“Uzslava pedagogiem. Ja bērni smaida un priecājas par padarīto, tad viss norit pareizi''. (skolotāja Nadežda Tadello).
“Jaunais saturs ir atbildīgs uzdevums katrai skolai, darbs skolas vadības komandai, pedagogu vēlmei pielāgoties jaunajam procesam, jo ir radikāli jāmaina sava domāšana. Skolotājiem, kurus šajā darbā vada sirds aicinājums, ir vieglāk ieviest pārmaiņas. Kādreiz strādājām savādāk. Vairs nav tas laiks, kad skolotājs atvēra mācību grāmatu pirmajā lappusē un aizvēra pēdējo. Tagad ir jāiegulda liels papildu darbs – jāmācās plānot savu laiku ”, papildina lietuviešu kolēģe Svetlana Bolya.“Skolotājam jābūt ļoti radošam. Klasē ir jāredz katrs skolēns un viņa vajadzības. Agrāk skatījāmies uz skolotāju kā uz Dievu, kurš zina visu. Tagad situācija ir mainījusies. Jā, skolotājam ir jābūt Dievam, jo viņš zina daudz, bet viņam jāmāk atzīties arī savā nezināšanā, pasakot, ka to noskaidros. Jāmāca atrast informācija, jāpalīdz orientēties informācijas gūzmā, atlasīt vajadzīgo''. (dalās lietuviešu kolēģe Liudmila Tarasevska).Noslēgumā mēs, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas kolēģi, teicām Gerosies Vilties kolēģiem paldies par viņu uzdrīkstēšanos, par to, ka varam arī mācīties no viņiem.Skolas zālē vokālie ansambļi, deju kolektīvi emocionāli un skanīgi parādīja viesiem latviešu folkloras bagātības.Dienas otrajā pusē par humānās pedagoģijas īstenošanu savā mācību darbā dalījās skolotāja Nataļja Baženova. Savukārt, kolēģis Andrejs Jakubovskis atklāja daudzveidīgās formatīvās vērtēšanas un atgriezeniskās sniegšanas veidus skolēniem. Patīkami, ka kolēģi Erasmus+ projekta ietvaros gūtās zināšanas pielieto reāli ikdienas darbā un dalās ar citiem. Uzņemt ciemiņus vienmēr ir patīkami, bet tas ir atbildīgs uzdevums, un mēs esam atvērti un drosmīgi - dalīties savā pieredzē, savā pieejā, īstenojot un mācoties kompetenču pieeju mācību satura īstenošanā.21. gadsimta iezīme ir mācīšanās kopā – mācās skolotājs no skolotāja, skolotājs no bērna, bērns  no skolotāja, šajā procesā ir iesaistīti arī vecāki.Perspektīvā plānojam skolēnu savstarpējās tikšanās reizes, kas vērstas uz jauniešu savstarpējām attiecībām, sadraudzību, viedokļu izteikšanu, vietējo tradīciju un kultūras iepazīšanu. Par pamatu izvēloties kādu konkrētu tēmu.Sadarbību abām skolām plānojam turpināt arī nākamos gadus.Skolas ir pateicīgas abu valstu pašvaldībām par to, kas līdz šim skolotājus  ir nodrošinājušas  ar transportu un tikpat  cerīgi  raugās  nākotnē. Marija MICĶEVIČA, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas  direktore  Alekseja GONČAROVA foto