Seminārs tūrisma kompleksā “Dridži”: kas mums ir imigranti?

20. un 21. aprīlī projekta “Informācijas centrs imigrantiem” ietvaros tūrisma kompleksā “Dridži” norisinājās seminārs, kuru īstenoja biedrība “Patvērums “Drošā māja””.
Izglītojošā pasākuma temats bija starpkultūru komunikācija, imigrantu tiesības un pienākumi, stereotipi un aizspriedumi, diskriminācijas atpazīšana, kā arī dažādu Latvijas  institūciju pieredze darbā ar “trešo valstu” pavalstniekiem. Kā lektori uzstājās biedrības “Drošā māja” vadītāja Sandra Zalcmane, biedrības juristi Gita Miruškina un Alvis Škenders. Par semināra dalībniekiem kļuva sociālā dienesta, nodarbinātības dienesta, probācijas dienesta pārstāvji, kā arī Krāslavas, Ludzas un Daugavpils pedagogi. Dalībniekiem pievienojās arī patvēruma meklētāju centra “Mucenieki” darbinieces.

Divu darba dienu laikā dalībnieki noklausījās vairākas lekcijas, darbojās grupās, piedalījās interaktīvajās spēlēs, diskusijās. Dienas bija piesātinātas un interesantas. Tie nav tikai vārdi, tā patiešām notika. Es sen nebiju tādā seminārā, kur jauna informācija tiek uztverta viegli un vienkārši, kur jaunas zināšanas uzreiz tiek nostiprinātas praksē, bet grupu darbs un interaktīvie uzdevumi liek pārskatīt personīgos uzskatus, kuri, kā likās, ir pamatīgi iesakņojušies.

Turpinājums laikrakstā “Ezerzeme” nr. 33 (28.04.2017.)