Svētki, kuru nebija

Krāslavas novada pasākumu plānā, kas bija publicēts gada sākumā, ieraudzīju paredzēto “Svētā Valentīna dienu” Kalniešu tautas namā 17. februārī. Sazvanījos ar tautas nama vadītāju Liliju Maslovsku, uzzināju, ka sākums ir plānots pulksten 22.00 (tik vēla stunda nedaudz samulsināja, taču katrā pagastā savas tradīcijas…) Kā paziņoja Lilija, visu mīlētāju dienai veltītais pasākums ir plānots kā jauniešu diskotēka, kuras laikā notiks tradicionālie konkursi ar laimīgā pāra izvēli… Tātad…

17.  februārī  Kalniešu  tautas namā nenotika visu mīlētāju  dienai  veltītā  diskotēka.  Nenotika interesanti konkursi, netika  pasniegtas dāvanas un suvenīri,  netika izvēlēts uzvarētāju pāris…  Nenotika vispār nekas. Iemesls?  Publikas  neesamība.  Praktiski  neviena…

Kluba  zālē  spēlēja  mūzika  (kvalitatīva  un  mūsdienīga),  pa  grīdu zibēja gaismas instalāciju  krāsainie  stariņi,  zāle  priecēja  acis ar remontu un tīrību. Taču tā  bija pavisam tukša. Vadītājas kabinetā bija kārtīgi sarindoti konkursu rekvizīti, suvenīri un tematiskās dāvanas. Pasākums bija  sagatavots, vēl vairāk, dalībniekiem bija sarūpēts cienasts tējas  un saldumu veidā. Nekas nebija  pieprasīts… Atbraucis ap plkst.  22.00, es paliku Kalniešu kluba  zālē  apmēram  pusotru  stundu. 

Andrejs Jakubovskis

Turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr. 16 (23.02.2018.)