Mācību seminārs Krāslavas Valsts ģimnāzijā

Sasveicinies pats ar sevi,
Tad ej citus mācīt,
Tad ej citus izlabot,
Tad ej citiem dot labdienu.
Bet arī atņemt labdienu
Ir jāprot,
Vispār saņemt ir daudz grūtāk
Nekā dot un dot.

/J. Peters/

Bija iesākts milzīgs un nopietns darbs, kad, tuvojoties 2016./2017.m.g. noslēgumam, pieteicos kursiem “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām”. Vasarā, gan jūnijā, gan augustā, pavadīju laiku ļoti saturīgos un nopietnos kursos, kur, protams, iesākums likās smags un galamērķis nesasniedzams.

Mums, kursu dalībniekiem no visas Latvijas, bija iespēja apgūt gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas stundu vērošanā un analīzē. Līdz ar to arī es pati papildinu un noslīpēju iemaņas un prasmes sava mācību procesa pilnveidošanā ikdienā.Lai es varētu apgūt pilnvērtīgi mācīšanās konsultanta iemaņas, man, protams, ir pašai vispirms pilnībā jānoslīpē savs ikdienas darbs stundās, tāpēc mums tika rīkoti izbraukuma mācību semināri, kur mēs paši, topošie konsultanti, rādām stundas, kā arī vērtējam un analizējam tās. Aija JAKOVELETurpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr. 71 (15.09.2017.)