Veselības diena mazajiem krāslaviešiem “Pīlādzītī”

img

22. septembrī biedrība “Pīlādzītis klubs” organizēja veselības dienu maziem bērniem Krās- lavas novada domes īstenotā ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/097 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros.

Pavisam “Veselības dienā maziem krāslaviešiem” piedalījās 189 dalībnieki, 149 no tiem – bērni vecumā no 3 līdz 6 gadiem.22. septembrī visā pasaulē svinēja Olimpisko dienu. Tāpēc pasākumu atklāja ar olimpiskā karoga pacelšanu un olimpiskās himnas atskaņošanu. Katra komanda prezentēja savu veselības dienas devīzes variantu: “Sāc Veselības dienā un turpini ik dienu!”
Pēc tam visi dalībnieki iesildījās olimpiskajā vingrošanā un vēlāk devās sporta stafetēs, kas bija veltītas vieglatlētikai: kopā ar Rūķiem Sportistiem bērni skrēja komandu stafetēs, lēca pāri barjerām, meta tālumā lodes, nūjoja un izpildīja dažādus vispārattīstošus vingrojumus.Stafetēs valdīja Olimpiskās vērtības – izcilība, draudzība, cieņa! Netika aizmirsts arī par drošību, bērniem tika dotas noteiktas instrukcijas kustību izpildīšanai un kopīgām darbībām, kam viņi sekoja. Jeļena VorošilovaAlekseja Gončarova foto Turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr. 74 (26.09.2017.)