“Eiropas valodu diena 2017” Robežnieku pamatskolā

Septembris ir ne tikai Zinību un Dzejas dienu mēnesis, bet arī mēnesis, kad tiek atzīmēta Eiropas valodu diena (26. septembrī)!

Kopš 2001. gada pēc Eiropas Padomes iniciatīvas Eiropas Savienības dalībvalstis atzīmē Eiropas valodu dienu, kad īpaša uzmanība tiek pievērsta valodu daudzveidībai, daudzvalodībai un valodu apguvei mūža garumā.ES ir 24 ofi ciālās valodas, līdz ar to visiem ES pilsoņiem ir tiesības piekļūt ES dokumentiem savas valsts ofi ciālajā valodā. Šī diena ir valodu daudzveidības svētki, diena, lai jaunus un vecus rosinātu mācīties valodas un diena, kad sanākt kopā un priecāties par Eiropas valodu krāšņumu.26. septembrī Robežnieku pamatskolā notika pasākums, veltīts Eiropas valodu dienai – “Iepazīsim Eiropu!” Pasākuma mērķauditorija bija 1.- 9. klašu skolēni. Skolēni piedalījās viktorīnā “Ceļojums pa Eiropas Savienību”.Pasākumu atklāja 8. klase, sasveicinoties ar skolēniem dažādās Eiropas valodās. Turpinājumā sekoja viktorīna, kas sevī ietvēra dažādus jautājumus par Eiropas valstu valodu. Skolēni varēja parādīt savas zināšanas gan ģeogrāfi jā, gan valodniecībā, gan vēsturē. Marina IGNATJEVA Turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr. 76 (03.10.2017.)