Vācu valodas dienas arī Dagdas vidusskolā

img

Oktobrī Latvijā pirmo reizi norisināsies Vācu valodas dienas. Virkne notikumu un pasākumu visā Latvijā pulcēs cilvēkus, kas vēlas aktīvi iesaistīties un parādīt savu interesi par vācu valodu. Arī Dagdas vidusskolas skolēni organizēs daudzveidīgas aktivitātes.

Lūk, kopā  ar skolēniem  esam  izveidojuši  viktorīnu par Vāciju un izsūtījām savām  projekta Erasmus+ partnerskolām Horvātijā, Austrijā, Ungārijā  un  Čehijā. Esam  jau saņēmuši pirmās atbildes un varam pārliecināties par skolēnu  erudīciju. Skolas skolēni ir izveidojuši plakātu  izstādi “Mans  mīļākais vācu  vārds” un  kolāžu par Vāciju  “Typisch  Deutsch’’. Gētes institūta konkursa “Gaišie prāti’’ uzvarētāja Daniela Čapkeviča, kas piedalījās  3 nedēļu  mācībās  Āhenē (Vācijā) vadīs mācību  stundas saviem  vienaudžiem vācu valodā. Skolēni devās intervēt Dagdas iestāžu darbiniekus  un  garāmgājējus Dagdas pilsētā, lai  uzdotu viņiem jautājumus: Vai Jūs runājat vācu valodā? (Sprechen Sie Deutsch?),  ar  ko  asociējas  Jums  Vācija  un  vācu  valoda?  utt. Skolēni  vada viens  otram  izzinošās aktivitātes  par  Dagdas vidusskolu, bibliotēku  vācu  valodā  un, protams, arī  citas  aktivitātes.M.MICĶEVIČATurpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr. 81 (20.10.2017.)