Jaunās tērpu konstruēšanas metodes seminārs

Mācoties Rīgas Tehniskajā universitātē, izveidojās ļoti draudzīgas attiecības ar toreiz vēl pasniedzēju, šobrīd dizaineri un mākslas zinātnieci Skaidru Deksni. Toreiz pasniedzēja ieminējās, ka ir jau iesākusi rakstīt savu grāmatu, kurā būs skaidri saprotams, kā uzkonstruēt gandrīz ideāla pieguluma tērpu.
Gvantanamo

Pasniedzēja vēl painteresējās par maniem nākotnes plāniem. Uzzinājusi, ka grasos studēt valodas, viņa nopriecājās un ierosināja uzturēt kontaktus, jo acīmredzot viņai jau bija padomā kāds darbiņš. Ik pa laikam painteresējos, kā viņai veicas, un kādā dienā pasniedzēja piedāvāja maketēt pēc viņas metodes konstruētos tērpus, lai pārbaudītu metodi un uzietu iespējamās kļūdas. Laika gaitā uzzināju, ka pasniedzēja ir iesniegusi savu metodi Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā konkursā „Mācību līdzekļu satura izstrāde apģērbu konstruēšanā un modelēšanā” un uzvarējusi, šobrīd Jaunā tērpu konstruēšanas metode ir patentēta, un pēc pāris gadiem tiks ieviesta visās profesionālajās izglītības iestādēs, kurās tiek apgūtas 
ar tērpu izgatavošanu saistītās specialitātes.Pēc šādas vēsts uzzināšanas nolēmu piedāvāt savam tiešajam darba devējam noorganizēt semināru, kurā pasniedzēja varētu no pirmavota smelties ierosmi savas metodes pilnveidošanai, jo tā vēl ir testēšanas stadijā, bet RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības audzēkņi, kā arī daži SIA Nemo darbinieki varētu apgūt vismaz nelielu daļu no apjomīgās konstruktīvi-plastiskās tērpu konstruēšanas metodes DexNe.Ilona STEPIŅATurpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr. 10 (02.02.2018.)