Manai dzimtajai Izvaltas skolai - 201

img

Kārtējā absolventu tikšanās Izvaltas skolā pulcējusi tuvākos un tālākos bijušos audzēkņus. Par ikgadējo tradīciju kļuvusī tikšanās vienmēr saistās ar skaistām, siltām, mīļām atmiņām. Aicināti tiek visi, bet īpaši uzsveram tos, kuriem ir jubilejas gadi. 5,10.......60. Ar I.Lasmaņa dzejoli “Mans skolas sols... sirds tikai labo atceras” Sanija Bogdāne un Lāsma Batarāga ievada vakara oficiālo daļu. Skolas direktore Lolita Proma skolu salīdzina ar upi – viss plūst un mainās, bet krasti paliek uz vietas.

Arī mūsu skola pastāv jau 200 gadus, bet audzēkņi mainās. Taču vērtības bija, ir un paliek. Mēs mācāmies, apgūstam zināšanas un prasmes, veidojam attieksmi pret sevi, sabiedrību, pasauli. Piedalāmies mācību priekšmetu olimpiādēs, turklāt ar labiem rezultātiem, dziedam korī, ansamblī un folkloras kopā “Mozī latgalīši”, dejojam, spēlējam teātri. Šodien atskanēs ne vienu vien reizi – atceries. Atceries, kā pirmo reizi māmiņai ieķēries rokā, gāji uz skolu?  Atceries, kā dzeltenās kļavu lapas čukstēja pasaku no vismīļākās grāmatas? Tad uz taciņas sasniga balts sniegs. Atceries? Šķirstīsim šovakar savu atmiņu albumu. Ar savu uzstāšanos priecē Izvaltas pamatskolas folkloras kopa, meiteņu ansamblis, deju grupa. Zenta GAVEIKA, 1968. g. absolventeTurpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr. 12 (09.02.2018.)