IX starpnovadu pedagoģiskās pieredzes konferenci “Ceļā uz mūsdienīgu izglītību”

img

Krāslavas novada skolotāji jau vairākus gadus pēc kārtas piedalās pedagoģiskās pieredzes konferencēs. Arī šogad pavasara brīvdienās Krāslavas pamatskolas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un Krāslavas PII “Pīlādzītis” skolotāji devās uz Ludzu, lai piedalītos 9. pedagoģiskās pieredzes starpnovadu konferencē.

Konferences darbā iesaistījās 137 skolotāji no septiņu novadu – Jēkabpils, Dagdas, Riebiņu, Zilupes, Viļānu, Krāslavas, Ludzas – skolām. Sešās darba grupās tika nolasīts 41 ziņojums, ko bija sagatavojuši 47 pedagogi. Skolotājiem bija iespēja arī praktiski padarboties sešās meistarklasēs dažādās jomās. Meistarklases vadīja 10 LPĢ skolotāji. Protams, darba kārtībā bija arī ekskursijas pa skolu, neformālas sarunas un kolēģu satikšanās. 
Pedagogiem bija iespējams dalīties ar savu pedagoģisko pieredzi sešās darba grupās: “Starptautiskā sadarbība un projekti mūsdienīgā mācību procesā”, “Kā paaugstināt darba efektivitāti kompetenču izglītības pieejas sasniegšanā?”, “Kā paaugstināt darba efektivitāti kompetenču izglītības pieejas sasniegšanā?”, “Inovācijas un radošums pedagoģijā”, “Audzināšanas un vērtībizglītības aktualizācijai”, “Pedagoģiskie izaicinājumi, ko nes digitālais laikmets”.

Aktuāls temats ir pieredze, kas iegūta, darbojoties starptautiskajos un valsts projektos, kas veido mācību procesu daudzveidīgāku un paver lielākas iespējas gan skolēniem, gan skolotājiem. Tie ir Erasmus+ projekti, “Sporto visa klase”, “Esi līderis!”, “Latvijas skolas soma”, Karjeras izvēles projekts. Šajā darba grupā no mūsu novada uzstājās Skaidrīte Gasperoviča (Krāslavas pamatskola) ar tēmu “Karjera un nākotne – kā palīdzēt skolēnam?” un Jeļena Vorošilova (Krāslavas PII “Pīlādzītis”) ar tēmu “Teātra pulciņš pirmskolā un sākumskolā”. 

Par kompetenču pieejas aktualizēšanu bija sagatavots visvairāk ziņojumu, un laika ekonomijas nolūkos tie bija sadalīti divās darba grupās, kurās piedalījās arī Krāslavas novada skolotāji: 
Jeļena Japiņa (Krāslavas pamatskola) – “Iniciatīvas drošas un atbalstošas vides veidošanā skolā”;
Ligita Pelnika un Daiga Kušnire (Krāslavas pamatskola) – “Matemātikas un tehnoloģiju kompetenču pilnveidošana, izmantojot neformālās izglītības metodes”;
Marianna Rukmane (Krāslavas Varavīksnes vidusskola) – “Sociāli emocionālā audzināšana”.

Atsevišķā darba grupā tika runāts par audzināšanas un vērtībizglītības jautājumiem, kas ir daļa no mācību procesa: pirmās klases adaptāciju skolā, jaunatnes organizācijām, folkloras un kristīgo vērtību ieaudzināšanu. Šajā grupa uzstājās no Krāslavas pamatskolas skolotāja 
Velta Daņiļeviča ar savu tēmu “Sadarbības projekts ar Latvijas Sarkano Krustu un Norvēģijas Sarkano Krustu kā alternatīvas bērnu pozitīvas pašcieņas veicināšanai mācību un audzināšanas darbā”.

Pēc aktīva darba izvēlētajās darba grupās pedagogiem tika piedāvātas praktiskās nodarbības sešās dažādu jomu meistarklasēs – testu veidošana vietnē “Kahoot”, gan papīra aplikācijas izveide ar origami elementiem, gan nodarbība par izonēšanas (izšūšanas tehnikas) izmantošanu mājturības stundās. Tika akcentēti paņēmieni, kā palīdzēt novērst lasīšanas grūtības. Aktīva meistarklase, kas mēģināja rast atbildi 
uz jautājumu – vai matemātika dabaszinībās ir tā pati matemātika. Notika arī novadmācības nodarbība. Katrs konferences dalībnieks piedalījās vienā no meistarklasēm, kurā jēgpilni paplašināja savas zināšanas. Jauni iespaidi, idejas, satikšanās un diskusiju prieks, stundās un audzināšanas darbā izmantojami materiāli – tie ir konferences ieguvumi. Katra kolēģa pieredzē bija kas īpašs un interesants. 

Paldies Ludzas pilsētas ģimnāzijai par sirsnīgo un silto uzņemšanu, iespēju satikt kolēģus, gūt jaunas idejas, gūt spēkus jaunam darba cēlienam!

Jeļena Japiņa, Daiga Kušnire, Krāslavas pamatskolas skolotājas