Radošais mācību process Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skolā

Ir pagājis viens mācību gads, kopš brīža, kad trīs Krāslavas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes tika apvienotas izveidojot Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skolu.

Joprojām mācību darbs spraigi rit Dagdā, Indrā un Krāslavā un šī gada laikā mums bieži ir izdevies piedzīvot mirkļus, kuri mums ir atnesuši patiesu prieku un gandarījumu.Mēs priecājamies par to, ka neskatoties uz demogrāfisko krīzi valstī un it sevišķi Latgalē, mums ir izdevies saglabāt audzēkņu skaitu nemainīgu. Dagdā mūzikas izglītības programmas Klavierspēle un Akordeona spēle apgūst 30 audzēkņi, izglītības programmu Vizuāli plastiskā mākslā apgūst 54 audzēkņi.Indrā izglītības programmu Vizuāli plastiskā mākslā apgūst 27 audzēkņi.Krāslavā izglītības programmu Vizuāli plastiskā mākslā apgūst 61 audzēkņi, betmūzikas izglītības programmas Klavierspēle, Akordeona spēle, Vijoles spēle, Ģitāras spēle, Flautas spēle, Kora klase apgūst 81 audzēknis.Šogad ir izdevies licencēt  un uzsākt īstenot izglītības programmu Kora klase, kura piedāvā audzēkņiem apgūt vokālās dziedāšanas pamatus. Šo mācību programmu šogad uzsāka apgūt 4 audzēkņi.Skola strādā 27 pedagogi un ir patiess prieks par to, ka kolektīvā strādā pedagogi ar lielu pieredzi, kuri daudzu gadu garumā ir kopuši un attīstījuši profesionālo mūziku un mākslu Krāslavas novadā. Priecājamies mēs arī par to, ka mūsu kolektīvā ir daudz jaunu pedagogu. Prieks ir par mūsu skolas audzēkņiem, kuri ir veiksmīgi apguvuši profesionālās ievirzes pamatizglītības programmas un turpina savu izglītību mākslu vidusskolās. Šogad viens mūzikas programmas audzēknis  iestājās un turpina izglītību Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolā Rēzeknē un trīs mākslas programmas audzēkņi, kā nākamo savas izglītības posmu, ir izvēlējušies mācības Daugavpils Mākslas vidusskolā Saules skolā. Dotajā brīdī izglītību mūzikas vai mākslas jomās turpina desmit audzēkņi, kuri ir absolvējusi mūsu skolu un tas vieš lielas cerības, ka nākotnē mums būs jauni pedagogi , kuri atgriezīsies savā skolā.Cerības nav nepamatotas, jo  šobrīd skolā strādā divi pedagogi, kuri paši kādreiz ir bijuši mūsu skolas audzēkņi – Dagdā akordeona spēli pasniedz Artūrs Trepše, bet Krāslavā ģitāras spēli Vadims Grabovskis.Apvienojot skolu tika turpinātas uzsāktās tradīcijas un tiek veidotas jaunas.Tika organizēta pirmā Krāslavas novada akordeona diena. Akordeona spēles pedagogi Baiba Trūle un Jurijs Piskunovs uzsāka jaunu tradīciju, popularizējot savu mūzikas instrumentu -akordeonu. Nākamajos gados un ir plāni šo pasākumu attīstīt un turpināt kā tradicionālu un ikgadēju.Aizraujoša un pārsteigumu pilna izvērtās Sniega diena Dagdā, kad mākslas programmu audzēkņi no Indras, Krāslavas un Dagdas darbojās kopā Dagdas pilsētas parkā veidojot sniega skulptūras. Pateicoties veiksmīgai pieredzei, arī turpmāk ir liela vēlēšanās attīstīt šo pasākumu tieši Dagdā, jo Dagdā ziemā uzsnieg  visvairāk sniega. Skolai ir laba sadarbība ar Dagdas kultūras centru un šajā ziemā, sagaidot sniegu mēs varētu svinēt Sniega dienu Dagdā kopā ar daudziem Dagdas iedzīvotajiem.Šobrīd skolā ir iespēja apskatīt mākslinieces Ingūnas Levšas mākslas darbu izstādi.Arī decembris skolā solās būt interesants un atraktīvs. Notiks vairākas mākslas meistarklases un koncerti.5.decembrī skolas audzēkņiem bija iespēja līdzdarboties meistarklasē litogrāfijā kopā ar Anatoliju Šandurovu (Saules skola), 6.decembrī skolā tika atklāta jauna Ukrainas un Latvijas mākslinieku darbu izstāde AR NELIELU MANU DRAUGU PALĪDZĪBU Projekta “With a Little Help from My Friends” (“Ar nelielu manu draugu palīdzību”) ietvaros, kuš!, sadarbībā ar Ziemeļu Ministru padomes biroju Latvijā,7.decembrī skolā notika komiksu zīmēšanas meistarklase kopā ar Janu Ribkinu. 13.decembrī plkst.16.00 skolas mūziķu kolektīvs aicina visus uz tradicionālo Adventes koncertu Krāslavas Sv.Ludviķa katoļu baznīcā.20.decembrī skolā notiks Ziemassvētku radošās darbnīcas un koncerts.Nākošajā pusgadā ir ieplānota dalība dažādos konkursos un pasākumos. Par piedalīšanos un rezultātiem ziņosim mūsu skolas facebook profilā un mūsu mājaslapā knmms.lv Ērika ZAROVSKA, Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skolas direktoreMaija ŠUĻGA, direktores vietniece izglītības jomā