Atvērto durvju diena “Pīlādzītī”

img


Pagājušajā ceturtdienā pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis” notika Atvērto durvju diena. 11. janvārī bērnu vecākiem, sadarbības partneriem un visiem interesentiem bija iespēja apmeklēt iestādi un iepazīties ar sniegtajiem pakalpojumiem un speciālistiem.Jau par tradicionālu kļuvušais pasākums atsākās pēc vairāku gadu pārtraukuma koronavīrusa pandēmijas dēļ. Jau no paša rīta varēja iepazīties ar atbalsta speciālistiem - logopēdu, psihologu, speciālo pedagogu, kā arī saņemt viņu konsultācijas un apskatīt kabinetus, kuros strādā pedagogi.Dienas turpinājumā pasākuma svinīgo daļu atklāja pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” vadītāja Svetlana Rukmane, kura pateicās visiem klātesošajiem par aktivitāti, atsaucību, operativitāti un izdomu. Starp citu, tikšanās datums nav izvēlēts nejauši, jo 11. janvāris ir Starptautiskā “Paldies” diena. Tieši šo vārdu savā runā uzsvēra bērnudārza vadītāja.Par stiprajām pusēm, īpašajiem sasniegumiem un tālākās attīstības plāniem sīkāk stāstīja vadītājas vietniece izglītības jomā Jeļena Vorošilova. Prezentācijā klātesošie uzzināja, ka pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis” īsteno 8 dažādas izglītības programmas. Ar dažādu aktivitāšu un pulciņu palīdzību bērni attīsta savus talantus un uzlabo zināšanu līmeni, tajā skaitā valsts valodu. Bērni tiek mudināti aktīvi piedalīties sabiedriskajā dzīvē.Pēc oficiālās daļas bērnudārza logopēde Elīne Preceniece ievadīja iestādes audzēkņu un pedagogu sagatavotu koncertu. Lieki piebilst, ka bērni apbūra klātesošos ar saviem priekšnesumiem – vienas izpildītāju grupas dziedāja, citi dejoja, daži bērni domīgi skatījās uz zālē sēdošajiem, citi atpazina savus vecākus un bija pārsteigti. Visvairāk aizraujošas emocijas neapšaubāmi izraisa bērni, kuri pirmo reizi ieiet lielajā zālē uzstāties. Koncerta laikā skolotāji cītīgi rāda kustības, lai mazās zvaigznītes neaizmirstu, ko darīt, un vecāki ar smaidu sejā un aizturētu elpu vēro procesu un cenšas iemūžināt neaizmirstamus mirkļus. Man personīgi ļoti patika iestādes pedagogu sniegums. Tas bija ļoti ritmiski un ugunīgi!Pēc koncerta ikviens varēja iepazīties ar iestādi Svetlanas un Jeļenas vadītajās ekskursijās. Ikviens varēja apskatīt gan grupu telpas, gan telpu, kurā notiek fizkultūras nodarbības, gan logopēda, psihologa un speciālā pedagoga kabinetus.Programmas noslēgumā notika apaļā galda diskusija, kurā vecāki, skolotāji un iestādes vadība pārrunāja interesējošus jautājumus, izteica ierosinājumus un pateicības vārdus, pārrunāja perspektīvas un nākotnes iespējas.Jeļena AVSJUKEVIČAAutores foto