Katoļu baznīca Latvijā

Gatavojas Latvijas Jauniešu dienām 2015

Kopš 1983. gada, kad pāvests Jānis Pāvils II iedibināja pirmās Jauniešu dienas, Baznīca joprojām tās turpina organizēt reģionālā, nacionālā un pasaules mērogā. Šobrīd Baznīca gatavojas Pasaules Jauniešu dienām Krakovā (Polijā) 2016. gadā. Viens no sagatavošanās posmiem būs Latvijas Jauniešu dienas 2015, kas notiks no 18. līdz 20. septembrim Aizkrauklē.
Šogad par Jauniešu dienu moto pāvests Francisks ir izvēlējies citātu no Kalna sprediķa “Svētīgi sirdsšķīstie” (Mt 5,8). Vidzemes Jauniešu centrs ar laikraksta “Katoļu Baznīcas Vēstnesis” (“KBV”) starpniecību, uzrunājot labas gribas cilvēkus, ir lūdzis atbalstu Jauniešu dienu organizēšanā - gan garīgi, gan arī materiāli un finansiāli. Laikraksta 6. jūnija numurā bija publicēti nepieciešamie finansiālie aprēķini par kopējo summu 39 300 eiro. Konta numurs ziedojumiem: Nodibinājums “Vidzemes katoļu jauniešu centrs”, Reģ. nr. 40008172046. Juridiskā adrese: mazā Pils iela 2a, Rīga, LV - 1050, SEB banka, konta numurs: UNLA0050016682724.
Kontaktinformācija: vkjcentrs@gmail.com, 26991964 (pr. Pēteris Skudra) vai 29966227 (Jauniešu dienu komitejas vadītāja Gunta Ziemele).
“KBV” 11. jūlija numurā organizatori aicina reģistrēties dalībai Latvijas Jauniešu dienās - ar tiešsaistes anketas starpniecību vietnē docs.google.com vai Aglonas svētku laikā no 13. līdz 15. augustam teltī pie bazilikas. Gadījumā, ja tiks pieteikta grupa no draudzes, jāpiesakās pie draudzes atbildīgās personas vai priestera. Dalības maksa - no 15 līdz 25 eiro.

Rekolekcijas sākās Krāslavā
Jauniešu pastorālā centra organizētās divu dienu rekolekcijas 18. jūlijā sākās Krāslavas Romas katoļu baznīcā ar Sv. Misi. To celebrēja rekolekciju garīgais vadītājs, Aizkraukles draudzes vikārs Pēteris Skudra. Komentējot Svēto Rakstu fragmentu no Izceļošanas grāmatas (Izc 12,37 - 42), priesteris Pēteris pievērsa jauniešu uzmanību tam, ka, tāpat kā Kungs bija nomodā par Izraēla dēliem, izvedot viņus no Ēģiptes zemes, Viņš tāpat vadīs arī mūsu ceļu, kas sākas Krāslavā. Ir tikai jāieklausās Dieva balsī un tai jāseko. Par spīti grūtībām, neziņai, bailēm jāpaļaujas, ka Dievs mūs nekad neatstāj. Vispārējā lūgšanā izskanēja vairāki spontāni izteiktie klātesošo lūgumi Kungam, arī par Krāslavas draudzes ticīgajiem un priesteriem.
Jauniešu pastorālā centra vadītāja Diāna Mekša pastāstīja, ka rekolekcijās piedalās Jauniešu centra jaunieši un viņu draugi, arī luterticīgie, kopskaitā 24 cilvēki, galvenokārt no Rīgas arhidiecēzes. Rekolekciju tēma - “Svētā Gara darbība mūsu ikdienā.” Svētā Gara simbols ir ūdens, tāpēc izvēlēta rekolekciju vieta, kas saistīta ar ūdeni - laivošana pa Daugavu no Krāslavas līdz Kraujai. Daudzi šāda veida pasākumā piedalās pirmo reizi, daži arī baznīcā esot ienākuši pirmo reizi.
Nakšņošana paredzēta teltīs, ēdiena gatavošana - uz ugunskura. Ņemot vērā to, ka rekolekciju dalībnieku vidū ir jaunas ģimenes ar mazgadīgiem bērniem, bet naktis ir lietainas un aukstas, prāvests Eduards Voroņeckis palīdzēja uz vienu nakti sarunāt naktsmītnes Varavīksnes skolas kopmītnēs. Grupas vadītāja izteica prāvestam E. Voroņeckim lielu pateicību par viņa viesmīlību, uzmanību un tēvišķību.Genovefa Kalviša
Laikraksts "Ezerzeme" Nr. 55 (24.07.2015.).


Lasi “Ezerzemi” elektroniskā versijā! Vairāk info šeit!

"Ezerzemes" redakcijā (Lāčplēša 20, Krāslava) laikrakstu var iegādāties par 0,36 EUR.