Novembra dziesmotais rotājums

img


Ģimnāzijas audzēkņu patriotisko dziesmu konkursi novembrī vienmēr ir spilgts Krāslavas kultūras dzīves notikums. Šogad vienpadsmitais dziesmu festivāls norisinājās ar vadmotīvu “Kuru dziesmu nodziedāju, to satinu kamolā”.

Konkursa prelūdija – zāles iesildīšana, piedaloties ģimnāzijas skolotāju korim, Krāslavas pamatskolas, poļu un Varavīksnes skolas ansambļiem. Programmā bija arī pārsteigums, kad uz skatuves kāpa 11.c klases dziedošie vecāki. Ikviens konkursa priekšnesums kā mini izrāde, kurā piedalījās visa klase. Izlozes kārtībā pirmie uz skatuves kāpa astotās klases skolēni ar priekšnesumu “Krāsainie sapņi”, un skatītāji ļoti novērtēja jaunāko konkursa dalībnieku iespaidīgo priekšnesumu. Otrais numurs “Piekūns skrien debesīs”, ko izpildīja 10.c klase, izraisīja aplausu vētru, un kļuva skaidrs - tas ir solis uz uzvaru. Jo tālāk, jo labāk, un žūrijas pārstāvjiem - mūzikas skolotājām Ritai Andrejevai, Vijai Gončarovai un vēsturniecei Viktorijai Nalivaiko - nebūs viegli izvēlēties labāko no labākajiem. Viņas ņēma vērā prezentācijas koptēlu, dekorācijas, māksliniecisko noformējumu, skatuvisko tēlu, kā arī kultūras līmeni, vokālās dotības... Starp citu, topā bija priekšnesumi dzīvās mūzikas pavadījumā, izmantojot tautas tērpu elementus, simboliku, degošas sveces, tautas dejas elementus.
Jaunākajā apakšgrupā pārliecinošu uzvaru guva devītā klase, otrās pakāpes diplomus Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktors Jānis Tukāns pasniedza septītās un astotās klases ansambļiem.
Vecāko klašu grupā pirmās vietas ieguvēji - dziedošās 10.c, 12.a, b un 12.c klases komandas. Otrās pakāpes diplomu saņēma 11.c, bet trešās pakāpes – 10.b un 11. b klase.
Manuprāt, katrs jauns konkurss-festivāls ir spilgta talantu skate, ko apliecināja entuziasma pilnie skatītāji.
Aleksejs GONČAROVS