Deputāta priekšlikumi

Otrdien, 14. decembrī, laikraksta redakciju apmeklēja Krāslavas novada pašvaldības deputāts Dmitrijs Zalbovičs. Viņa apmeklējuma mērķis – ar laikraksta starpniecību novada iedzīvotājiem darīt zināmus viņa iesniegtos priekšlikumus Krāslavas novada pašvaldībai, kurus lūdz iekļaut pašvaldības 2022. gada budžetā un paredzēt līdzekļus šo priekšlikumu realizēšanai no 2022. gada budžeta līdzekļiem:

Izstrādāt cenrādi trenažieru zālei, kas atrodas Krāslavas novada sporta skolas telpās, Pils ielā, Krāslavā un nodrošināt, lai no 2022. gada 1. februāra ikviens iedzīvotājs var apmeklēt trenažieru zāli;Izstrādāt tehnisko projektu apgaismojuma masta izveidei Krāslavas Varavīksnes vidusskolas stadionā un pēc tehniskā projekta izstrādes uzstādīt apgaismojuma mastu vidusskolas stadionā, lai futbola kluba “Krāslava” dalībnieki var trenēties arī diennakts tumšajā laikā;Veikt Krāslavas novada pašvaldības iestāžu zvērinātu revidentu auditu;[...]Iveta LEIKUMA Raksta turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr.50Elektroniski laikrakstu var pasūtīt piesakoties:  ezerzeme@ezerzeme.lv