Putnu diena lakstīgalas gadā

img


Ziedošais maija mēnesis, skatu un sirdi priecē sudrabainās ievu un ķiršu kupenas, dārzi gatavojas pārvērsties balti rozā brīnumā.

Pavasaris, pirmkārt, ir putnu atgriešanās. Ar sajūsmu vērojām strazdu, krauķu, dzērvju atgriešanos un nu jau otro nedēļu stārķu klabināšanu pie ligzdām. Zaļot sākušos zarus ieskandina zīlītes, bet lakstīgalas pogošanu vēl nedzird. Latvijas Ornitoloģijas biedrība nelielo dziedātājputnu izvēlējusies par 2023. gada putnu. To dzird visi, bet ieraudzīt var tikai laimīgie, pareizāk sakot, vērīgākie. Nepārspējamās solistes dziesmas priecē dvēseli no maija sākuma līdz jūnija vidum.

Bērnības košās dienas - ilgi gaidītā tikšanās ar gājputniem un arī prieks par pirmo putnu būrīti, ko tētis palīdzēja izgatavot. Gadsimtiem ilgi stārķu ligzda pie mājas tika uzskatīta par laimes simbolu. Mūsu laikrakstā dažādos gados tikām stāstījuši par Putnu dienām Šķaunē un Andrupenē, Dagdā un Krāslavā. Šogad novada centrā ieradās Sandis Laime no Latvijas Ornitoloģijas biedrības. Mūsu dabas mīļotāji vispirms uzklausīja interesantāko informāciju par Latvijas putniem, pēc tam kopā ar viesiem no Cēsīm veica aizraujošu ekskursiju no grāfu pils mūriem līdz Daugavas krastam. Tika saskaitītas četras kaiju sugas, un vēl šajā sestdienā tika novēroti un pat saklausīti trīs desmiti dažādu putnu.Putnu diena noslēdzās ar putnu būru izgatavošanu. Meistaroja ne tikai tēti, bet arī mammas, zēni un meitenes. Patiesi neaizmirstama diena, kas pavadīta dabā ar tālskatiem un fotoaparātiem rokās. Par to visi pateicāmies Sandrai Drozdovai, ar kuras vieglo roku putnu svētki paplašina novada ģeogrāfiskās robežas.Aleksejs GONČAROVS