Romu tikšanās Krāslavā

img


12. maijā Krāslavā notika romu tikšanās, kurā piedalījās Romu biedrības pārstāvji no Krāslavas un Jēkabpils, sociālais pedagogs Žana Drozdovska, Latvijas čempions kikboksā, jēkabpilieties Aleksandrs Gaspirovičs un Krāslavas romi.

Tikšanās mērķis bija apvienot romu kopienu pārstāvjus, diskutēt par esošajām problēmām un meklēt veidus, kā šīs problēmas risināt.Romi ir viena no vecākajām un lielākajām etniskajām minoritātēm Eiropā, kurām ir saglabājušās savas tradīcijas un sava valoda, taču diemžēl romi joprojām saskaras ar daudziem izaicinājumiem un diskriminācijas formām. Tāpat kā citām minoritātēm, arī romiem ir tiesības uz cieņu, līdztiesību un vienlīdzīgu iespēju pieejamību visās dzīves jomās, taču diemžēl šīs tiesības bieži tiek pārkāptas.Tikšanās laikā Romu kopienas pārstāvji dalījās ar savu pieredzi un stāstīja par diskriminācijas gadījumiem, ar kādiem viņi saskaras ikdienā. Viņi uzsvēra, ka romu diskriminācija ne tikai ietekmē indivīdus, bet arī kopienu kopumā. Romu kopienas pārstāvji stāstīja par izglītības, nodarbinātības un veselības aprūpes problēmām, ar kurām viņi regulāri saskaras.Tikšanās dalībnieki vienojās, ka romu diskriminācija ir nopietna sociālā problēma, kas prasa steidzamu rīcību. Viņi arī apzinājās, ka šo problēmu nevar atrisināt tikai viena grupa vai organizācija, bet ir nepieciešama kopīga sadarbība, kurā iesaistīta valdība, pašvaldība, nevalstiskās organizācijas un sabiedrība kopumā.Lai sasniegtu progresu cīņā pret romu diskrimināciju, sapulces dalībnieki izvirzīja vairākus konkrētus mērķus, galvenie no tiem ir: organizēt romiem latviešu valodas kursus un apgūt valsts valodu; izveidot romu holokausta upuru piemiņas vietu, kas gāja bojā Otrā pasaules karā; tika plānots arī Krāslavas Romu biedrības sanāksmes telpu remonts.Romu biedrība ir pateicīga Krāslavas novada pašvaldībai par piešķirtajām telpām un palīdzību.                                              Roberts KLEŠČINSKISAutora foto