Mīlestība un Robežas

img

Man patīk dzīvot Krāslavā! Ir daudz iemeslu, kāpēc man te patīk. Viens no tiem – dzīves kvalitāte un iespējas. Tieši tā – šeit ir iespējas. Iespējas baudīt dabu, mūziku, mākslu, sportot un iespēja izglītoties. Jebkurā vecumā. Esmu priecīga un pateicīga visiem tiem, kuri darbojas, organizē, vada, rīko, lai man un jebkuram, kurš pamanījis un ieinteresējies, būtu iespēja atnākt, redzēt, klausīties, vingrot, baudīt vai kā šoreiz – izglītoties. Saprast ko tādu, ko agrāk neesmu sapratusi… Tas ir tik lieliski, kad rodi atbildes jautājumiem, kurus esi uzdevusi sev pirms daudziem gadiem!
Šoreiz par psihologa Marka Jermaka terapeitisko semināru “Mīlestība un Robežas”, kas notika Krāslavā, 2. februārī.

Atnākot uz semināru un ieraugot tik maz klausītāju sākumā bija pārsteigums un nožēla – kāpēc tik maz cilvēkus Krāslavā interesē šis pasākums? Bet laika gaitā sapratu – atnāca tie, kuriem vajadzēja atnākt un dažiem bija arī iespēja noskatīties tiešraidi. Lieliski!Kaut gan ierakstīju diktofonā visu semināru, mūsu lasītājiem drīkstu ieskicēt vien nedaudz – tādi ir noteikumi. Visi klātesošie saņēma atbildes uz saviem jautājumiem.Vai jūs zināt, kāpēc pedantiskai mātei izaug haosu mīloša meita? Tagad es zinu. Vecuma posmā, kad man, kā jebkuram bērnam šajā vecumā, veidojās izpratne par to, kas ir mans īpašums, kas ir mana telpa, manas emocionālās vajadzības netika respektētas. Katrai rīcībai ir sekas. “Mīlestība bez robežām nepastāv. Ja nav robežu, notiek divu personu saplūšana, un to attiecības veidojas pēc līdzatkarības principiem. Šis likums attiecas arī uz bērnu un vecāku attiecībām. Viss mums apkārt eksistē noteiktās robežās. Mums jāapzinās, kur “beidzamies” mēs, un kur sākas cits cilvēks. Kas ir “mans” un kas ir “mūsu”. Kad drīkstu piekāpties, un kad kompromiss pārvēršas par nodevību.”Marks Jermaks ir eksistenciālais psihologs. Veidojot attiecības ar līdzcilvēkiem, viņš iesaka ņemt vērā eksistenciālo formulu, kas palīdz pārciest dažāda veida stresus, aizvainojumus attiecībās, veidot robežas. Tās autors ir Frics Perlzs – geštaltterapijas pamatlicējs:“Es daru savu darbu, bet tu dari savu darbu.
Es dzīvoju šajā pasaulē ne tāpēc, lai attaisnotu tavas cerības
Bet tu dzīvo šajā pasaulē ne tāpēc, lai attaisnotu manējās.
Tu esi tu.
Es esmu es.
Ja mēs nejauši esam satikuši viens otru – tas ir brīnišķīgi.
Ja neesam – tā tam būs būt.”Pasākumu organizēja Krāslavas māmiņu klubs. Pateicos!Sekojiet informācijai. Marks Jermaks vadīs nākamo semināru Krāslavā pavasarī. Iveta LEIKUMA