1923. gadā pirmo reizi iznāk iknedēļas žurnāls “TIME”

Mūsdienu pasaulē laikrakstu, žurnālu, informatīvo biļetenu skaits ir tik milzīgs, ka praktiski nav iespējams noteikt konkrētu skaitu. Ir vērts piebilst, ka ik dienu pasaulē tiek slēgti vairāki laikraksti un žurnāli, taču vienlaikus parādās jauni plašsaziņas līdzekļi. Starp iknedēļas žurnāliem ir specializētie, kuri saistoši tikai kādas noteiktas profesijas pārstāvjiem, ir tādi, kurus regulāri pārskata valstu vadītāji, ir tikai izklaidējoša rakstura… Starp pašiem ietekmīgākajiem izdevumiem jau 94 gadus ierindojas amerikāņu iknedēļas žurnāls ar pavisam vienkāršu nosaukumu “Time” (lat. “Laiks”). Ideja izdot iknedēļas pārskatu par svarīgākajiem notikumiem visās cilvēku darbības jomās ienāca prātā diviem Jēlas universitātes studentiem...

Jēlas universitāte — priviliģēta mācību iestāde, katrs šīs augstskolas absolvents ir vai nu prezidents, vai ministrs, padomnieks, palīgs, kongresa komisijas eksperts vai priekšsēdētājs. Ilgu laiku par šīs mācību iestādes studentiem varēja kļūt tikai “100% amerikāņi”. Ko tas nozīmē? Divi galvenie nosacījumi: anglosakšu izcelsme, protestantu reliģija. Materiālā labklājība netika minēta, lai gan arī tai bija svarīga loma. Lieta tāda, ka tieši baltie amerikāņi, protestanti un anglosakši XIX gadsimta sākumā veidoja ASV politisko un ekonomisko eliti.

Šīs universitātes studenti pēc eiropiešu tradīcijām radīja visdažādākās “slepenās” kopienas, brālības, savienības. Visvecākajai studentu kopienai ir diezgan baiss nosaukums “Galvaskauss un kauli”. Nekā baisa šajā brālībā gan nav, izņemot emblēmu ar cilvēka galvaskausu un sakrustotiem kauliem. Šīs studentu kopienas uzdevumi ir diezgan tumši un noslēpumaini, taču patiesībā ne ar ko neatšķiras no citām līdzīgām savienībām. Jauni cilvēki tādā veidā atrod sev draugus kursabiedru vidū un, ņemot vērā faktu, ka šajā iestādē patiešām mācās ASV pašu ietekmīgāko ģimeņu atvases, arī sakarus, kuri palīdzēs veidot karjeru un risināt daudzas problēmas, kas saistītas ar pienākumu veikšanu valsts amatā.

Turpinājums laikrakstā “Ezerzeme” nr. 18 (03.03.2017.)