Ieskatoties notikumos, kad izšķīrās Latgales liktenis

Sagaidot Latgales latviešu kongresa simtgadi, gribētos atšķirt lappusi, kas attiecas arī uz Krāslavu un tās novadu.
No 1917. gada mūs šķir vairākas paaudzes, dažādi vēstures pagriezieni gadsimta garumā, bet vieno Latgales ceļš uz Latvijas vienotību, apziņa, ka Vidzemes, Kurzemes un Latgales latvieši – latgalieši ir viena tauta.

1917. gada februāra revolūcija Krievijā pamudināja arī Latgales sabiedriskos darbiniekus tiekties pēc patstāvības.

Šo centienu rezultātā 1917. gada 26. – 27. aprīlī (pēc vecā stila) Rēzeknē notika Latgales latviešu kongress, kas iezīmēja politisku platformu Latgales nākotnei - atdalīšanos no Vitebskas guberņas un pievienošanās Latvijai.

Ir pagājis vesels gadsimts, mūsdienu paaudzes lielākai daļai Latgales statuss Vitebskas guberņas sastāvā ir ļoti tāls un svešs jēdziens, bet manu vecāku dokumentos tas ir apliecināts ar zīmogu.

Turpinājums laikrakstā “Ezerzeme” nr. 26 (31.03.2017.)