Žetonu vakars

img

Ir atkal pavasaris, un atkal Krāslavas Valsts ģimnāzijas divpadsmito klašu skolēni ir pārņemti ar gatavošanos Žetonu vakaram. No gada gadā divpadsmitie ģimnāzijas kolektīvu pārsteidz ar jaunām un radošām idejām. Pasākums skolā noris jau kopš 2005. gada, bet mūsu divpadsmitie vēl māk celt gaismā trakas idejas, kuras nebija iemēģinājuši iepriekšējie izlaidumnieki.

5.aprīļa vakars... Ģimnāzijas zālē gaisā virmo gan satraukums, gan prieks, gan mazliet arī bailes, jo skolēnu priekšnesumus vērtēs, viņuprāt, visnopietnākie kritiķi – vecāki un skolotāji. Ikvienam divpadsmitajam, protams, gribas, lai tieši viņa klases uzstāšanās būtu visoriģinālākā un aizraujošākā. Kad zālē ir sanākuši visi skatītāji, pasākums var sākties. Tradicionāli to aizsāk divpadsmito klašu pārstāvji, lai dāvinātu skolai šī gada izlaiduma žetonu, ko svinīgi piespraudīs pie skolas karoga Pēdējā zvana pasākumā. Tad seko sirsnīga skolas direktora uzruna, un līdz ar viņa jaukajiem novēlējumiem priekšnesumu maisam nu ir gals vaļā. 

Pirmā uzstājās 12. b klase (audzinātāja Romualda Veštere). Savam priekšnesumam pamatā viņi ņēma populāro TV raidījumu BEZ TABU. Divi pievilcīgi un šarmanti vadītāji – Ļika un Valdis – bija sava uzdevuma augstumos. Aizraujoši un interesanti tika pieteikti klasesbiedri, kuri savukārt demonstrēja savus talantus. Tika gan, dziedāts spāniski, gan repots, gan dejots, gan demonstrēta puišu fiziskā sagatavotība, gan stāstītas anekdotes no skolas dzīves, bet priekšnesuma nagla, protams, bija meiteņu iestudētā deja un tai sekojošā puišu deja ar akrobātikas elementiem. Visu noslēdza pašu skolēnu veidotā filma, kurā viņi atsauca atmiņā interesantus notikumus skolas laikā, kā arī uzklausīja skolotāju viedokli par klasi. Stilizētais BEZ TABU raidījums beidzās ar sirsnīgu dziesmu vecākiem. Klases priekšnesuma noslēgumā vārds tika dots klases audzinātājai, kura saviem lolojumiem pasniedza žetongredzenus. 

Tālāk stafeti pārņēma 12. c klases skolēni (audzinātāja Aija Jakovele). Lai gan klase ir izteikti matemātiska, tad tomēr skolēni izceļas ar savu muzikalitāti. No 15 klases skolēniem 12 pārvalda kādu mūzikas instrumentu, tāpēc klases uzstāšanās bija papildināta ar dziesmām, kurām muzikālo pavadījumu spēlēja paši skolēni. Klases priekšnesums aizsākās ar pašu veidotu filmu, kurā skolēni aizceļoja uz tālo 2029. gadu un mēģināja iedomāties, kādi un kas viņi varētu būt pēc desmit gadiem. 12. c klases uzstāšanās balstījās uz, tā saucamajiem, trim vaļiem – stāsts par sevi, pateicība skolotājiem un sirsnīgi vārdi vecākiem. Un visam pamatā – dziesmas! Stāstot par sevi, tika uzsvērts, ka 12. c klase nav tikai apzinīgi “zubrīši”, kas to vien dara, kā mācās, bet gan ir interesanti, aktīvi, trakām idejām bagāti skolēni. Kā apliecinājums tam bija klases puišu dziedātā un pašu spēlētā dziesma “Kur ir mana lidmašīna”. Runājot par skolotājiem, tika uzsvērts, ka bez viņu atbalsta un mudinājuma nebūtu izcilu sasniegumu mācībās, arī viņiem skolēni veltīja sirsnīgu un skanīgu dziesmu “Debesis”. Un, protams, neizpalika arī pateicības vārdi un dziesma vecākiem, kuriem tika dāvināta arī simboliska dāvaniņa – puķu sīpols, kas, augot un, ik gadu uzziedot ģimenes dārzā, atgādinās mājiniekiem par topošo studentu. Priekšnesuma noslēgumā klases audzinātāja pasniedza žetongredzenus, kas būs laba piemiņa par skolu. 

Pasākumu noslēdza 12. d klases skolēnu uzstāšanās (audzinātāja Ludmila Koževņikova). Arī šai klasei bija oriģināls priekšnesums. Katram skolēnam tika piemeklēta atbilstoša anekdote par skolas dzīvi. Un katrs skolēns ar pārējo klasesbiedru atbalstu iejutās kāda veiksminieka vai arī neveiksminieka lomā. Priekšnesums bija izdevies. Skolēni bija tiešām pacentušies un pieskaņojuši katram klasesbiedram atbilstoši viņa raksturam, rīcībai un uzvedībai konkrētu anekdoti. Zālē valdīja jautrība. Arī pašu veidotā filmā, intervējot gan skolēnus, gan skolotājus, tika atklāta klases kolektīva būtība. Noslēgumā klases audzinātāja, kurai tā bija pirmā audzināmā klase, sakot sirsnīgus pateicības vārdus, pasniedza skolēniem žetongredzenus. 

Divas stundas paskrēja nemanot, jo jautrība mijās ar prieka un saviļņojuma asarām un pateicības vārdiem. Tāpēc šis pasākums atsauc atmiņā kādu nostāstu – kad Dievs radīja cilvēku, viņam palika pāri māla pikucis. Dievs nezinājis, ko ar to iesākt, tāpēc jautājis cilvēkam: “Ko lai tev vēl uztaisa?” 

Cilvēks atbildējis: ”Uztaisi man laimi!”

Dievs padomājis un atbildējis: “Še tev māla pikucis un veido laimi pats!”

Un būtībā cilvēkiem ir tā iekārtots, ka katrs ir savas laimes kalējs. Un katram ir iespēja izveidot divas laimes. Vienu mazo – darīt laimīgu pašam sevi, bet otru lielo – darīt laimīgus citus.

Šajā pasākumā mūsu divpadsmitie viennozīmīgi izveidoja šo otro laimi un darīja laimīgus visus klātesošos. Gan vecāki, gan skolotāji ar baudījumu lūkojās šajos varenajos, iznesīgajos, skaistajos jauniešos, kas nu jau pēc diviem mēnešiem droši izies plašajā pasaulē un godam nesīs Krāslavas Valsts ģimnāzijas vārdu!

A. Jakovele, Krāslavas Valsts ģimnāzijas 12.c klases audzinātāja
Alekseja  GONČAROVA foto