No galvas līdz kājām

img

Pirmsskolas vecuma bērniem Robežniekos bija iespēja saņemt jaunas zināšanas, iemaņas dažādos veselības jautājumos: kā pareizi tīrīt zobus, kā pareizi uzvesties savā kolektīvā, kāpēc vajag ūdeni, kas tas ir mikrobi, kā pareizi mazgāt rokas. Bērni kopā ar ģimenes ārstu Olgu Sipoviču iepazinās ar galvenajiem veselības pamatnosacījumiem: veselīgs uzturs, dienas režīms , bērnu ķermenis.

 Spēles veidā Robežnieku un Indras pagasta bērni saņēma pieredzi drošības jautājumos,  veselībā: ilgāka  slimība, galvas sāpēšana, paaugstināta  temperatūra. Bērni iepazinās ar vārdiem, kas raksturo medicīnu: “vēzis”,   sirds un asinsvadu veselība, onkoloģiskā veselība, garīgā veselība un  to ietekmējošiem faktoriem Kopā ar pirmskolas skolotāju Antru Kalvišu projekta dalībnieki  izmēģināja dažādas radošas, izglītojošas sporta aktivitātes gan sporta zālē, gan skolas pagalmā. Realizētās aktivitātes “No galvas līdz kājām” projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/097 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros iedeva iespēju 31 bērniem saņemt  informācija par: Veselīgu uzturu, dzīvesveidu un tā ietekmi uz veselību, par skolas un ģimenes pozitīvas sadarbības veicino
šiem faktoriem, lai sekmētu bērnu  vidū aktīva un veselīga dzīvesveida izkopšanu Liels paldies par sadarbību pasākuma laikā  Indras pamatskolos direktorei un pirmsskolas skolotājiem. Pasākumu organizēja Jauniešu klubs “Robežnieku kodols “.Maija ŠeMele, pasākuma  organizatore,  biedrības valdes locekle