Harmonijā ar sevi un apkārtējo pasauli

img

Audzināšana – tas ir pats būtiskākais, sabiedrības evolūcijas pamats un dzinējspēks. Sevi cienošs cilvēks mācās līdz pēdējai dzīves dienai. Lūk, tāpēc nevar pārvērtēt skolotāju – nenogurstošu saprātīgā, labā, mūžīgā sējēju - lomu. Pedagoģijā nav ko darīt bez mīlestības pret cilvēku, jo mācās no tiem, ko mīl.

Skolotāju diena ir kā spilgts zelta rudens simfonijas papildinājums. Dzelteno un sārto lapu šalkas saskan ar daudzajiem sirsnīgajiem pateicības vārdiem, ko mēs no visas sirds veltām bijušajiem un esošajiem skolotājiem. Dagdas kultūras centra zāle ir svētku rotā, uz skatuves ir daudz ziedu un dāvanu. Atsevišķā stendā ir simboliskas cilvēku sirds atslēgas. Nedaudz vēlāk, skanot aplausiem, šie piemiņas mākslas suvenīri tiks pasniegti tiem, no kuriem atkarīga dzimtenes rītdiena. Trīs atslēgas, ar kurām var atvērt visu, - cipars, burts un nots, kas veido ceļu uz plašo zināšanu pasauli... Gaismas nodziest, prožektoru gaismā pie mājīgā galdiņa ar sveci ir skolotāja pēc aicinājuma – Marija Mickeviča, kura prot liriski noskaņot auditoriju. Tā oficiālā ceremonija organiski pārvēršas par ģimenes svētkiem ar sirsnīgiem atzinības vārdiem un novēlējumiem. Un, kas nav mazsvarīgi, prestižās balvas pasniedza ne tikai novada vadītāji, bet arī sabiedrības pārstāvji, pateicīgie vecāki, izglītības sistēmas veterāni.

No plašsaziņas līdzekļiem kļuva zināms, ka nedaudz agrāk Nikodema Rancāna konkursa ietvaros par labākajiem Latgales skolotājiem tika nosaukti Aleksandrovas pamatskolas skolotāja Inese Kuzņecova, kā arī Aigars Vigulis (Dagdas vidusskola), Irēna Maļkeviča (Dagdas vidusskola) un Kristīne Razāne (PII “Saulīte”).

Pats par sevi saprotams, ka labāko apbalvošana sākās ar Izglītības un zinātnes ministrijas diplomu pasniegšanu. Apbalvojumus saņēma Ausma Grizāne, Ingrīda Paulina, Vija Nipere, Aina Odineca, Ināra Krauliša, Inese Domkova, Velta Augustova, Veneranda Lutinska, Ilga Moisejenoka, Aleksandrs Gžibovskis, Anita Maļinovska, Stanislava Bondareva, Svetlana Grebņeva un Aina Zariņa. Gandrīz kā izlaiduma ballē pēc balvu pasniegšanas rindā stājās draugi, kolēģi un radi ar rožu un krizantēmu pušķiem. Vārdu sakot, vesela ziedu jūra, rezultātā – neaizmirstama oktobra diena!

Kompānijas “BTA Baltic Insurance Company” pārstāve Olga Dargele kā ilggadēja sadarbības partnere ar Dagdas novada domi ne tikai sirsnīgi sveica, bet arī pasniedza pusotra desmita vērtīgu balvu. Apbalvoto vidū skolotājas Rasma Griše, Regīna Pauliņa, Aija Pabina, Ilona Mūrniece, Aigars Vigulis, Diāna Kiseļeva, Viktors Ivanovs, Tatjana Kromāne, Rita Vaišļa, Bronislava Andžāne, Anna Antoneviča, Alla Ļuļe, Alina Jeremenoka, skolas pavāre Tatjana Volovatova un medmāsa Viktorija Saveļjeva.

Svētku kulminācija – apbalvojumu pasniegšana – “Gada izglītības darbinieks 2019”. Šogad demokrātiski tika izvirzīti 37 kandidāti, kuriem arī tika piešķirtas piemiņas balvas, bet par laureātiem kļuva tikai 13. Viņi saņēma skaļākos aplausus, košākos pušķus. Iepazīstināt ar gada pirmo skolotāju gods tika “Jaundomes muižas” izglītības centra vadītājai Līgai Vaivodei, bet laureātu rindu uzsāka Ezernieku skolotāja Eleonora Lune, kura saņēma balvu statuetes, zaļa ābola, formā. Otrās uzvarētājas Leonoras Brenzes vārdu no Dagdas nosauca bibliotekāre Ilona Bronka. Dagdas vidusskolas administrācijas pārstāvi Veltu Augustovu nosauca skolotāja-seniore Ināra Zavadska. Gada laureātu sarakstu turpināja Snežana Smirnova, Olga Boboviča, Irēna Stalidzāne, Vita Orole, Daina Pundure, Velta Auziņa, Irēna Dārzniece, Diāna Filimonova, Harolds Kavinskis un Valentīna Spila. Saskaņā ar tradīciju tika godināti izglītības sistēmas veterāni, nav bijušo skolotāju! Protams, bija arī rudens svētku spilgta prelūdija. Skolotāja misija ir nest nedziestošo zināšanu gaismu, tāpēc ir jāapgūst māksla dzīvot harmonijā ar sevi un pasauli. Talantīgs cilvēks, kā zināms, ir talantīgs it visā. Neskatoties uz savu aizņemtību, mūsu mīļie skolotāji atrod laiku radošumam un kolekcionēšanai. Todien kultūras centra izstāžu zālē izdevās izvietot dažādas kolekcijas, kurās piedalījās trīsdesmit novada skolotāji. Kāda žanru daudzveidība, idejas, fantāzijas... Daudz adījumu, citi unikāli roku darbu eksponāti, interesantas porcelāna kolekcijas, dekoratīvie šķīvji, zvaniņi, rotaļlietas, pildspalvas, zīmuļi... Izstādes atklāšanas laikā pēkšņi kļuva skaidrs, ka aktīvākie bija Dagdas un Aleksandrovas pamatskolas skolotāji. Un arī izstādes “Neparasti skolotāju hobiji 2019” dalībniekiem tika pasniegtas piemiņas dāvanas. Pasākuma noslēgumā vokālās grupas “Starpbrīdis” uzstāšanās

Lielais svētku starpbrīdis ir noslēdzies, un skolotājam ik jauna diena – plāni, sapņi, darbi. Vienmēr ticēt un cerēt, bez tiesībām uz pagurumu.


Aleksejs GONČAROVS