Pateicības pasākums

img

Dagdas novada Kultūras centrā pateicības pasākums Dagdas un Ezernieku vidusskolu, Andrupenes pamatskolas un Dagdas mūzikas un mākslas 87 audzēkņiem – teicamniekiem un viņu vecākiem. Nu jau trešo gadu tiekamies Pateicības pasākumā.

Gads aizsteidzies “vēja spārniem”. Manuprāt, skaidrojums tam ir 21. gadsimta steiga. Vai mēs vēl protam un vēlamies apstāties, aprunāties, atcerēties. Tā gribas teikt: Piestāj draugs!  Paveries apkārt, ko redzi. Mācies pateikties gan kolēģiem, gan līdzcilvēkiem, jo vārds paldies mums tik ļoti pietrūkst.Tieši pateicība mūs var darīt laimīgākus mūsu ikdienā, jo pateicoties mēs novērtējam to, kas mums ir, kaut varbūt tās ir niecīgas lietas. Vai un cik bieži kādam tu esi teicis: paldies, ka man esi. Paldies tev! Un cik pats bieži esi dzirdējis šos vārdus, adresētus tev. Neatmet ar roku un nesaki - vēlāk. Zini ir laiks teikt paldies te un tagad. Un mazajā pateicības pieturā mēs teicām paldies. Paldies par labām sekmēm skolēniem, paldies skolēnu vecākiem par atsaucību un sadarbību, audzinot mērķtiecīgus un konkurētspējīgus jauniešus, paldies pedagogiem par milzīgo darbu, par pozitīvu atbalstu pašvaldībai un Dagdas novada deputātiem! Paldies pedagogiem un izglītības iestāžu vadītājiem: Vijai Gekiśai, Aleksandram Gžibovskim, Artūram Babrim un Lolitai Beitānei! Svētku noskaņu uzbūra Maltas mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi! Paldies, skolas direktoram Normundam Štekelam! Dagdas vidusskolas audzēknis Artūrs Trepša spēja savā izpildījumā apjaust pūkaino sniegu un gūt māju sajūtu, jo “Nekur nav tik labi kā mājās...” Īpašo piederības zīmi kā apliecinājumu savai skolai, savam novadam pasniedza katram skolēnam Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis.Katrs skolēns savu un vecāku vārdu ierakstīja mūsu izveidotajā Dagdas novada saktā.Īpašs vēlējums mūsu skolēniem! Debesīs nav tāfeles, kur būtu rakstīts, ko tu vari vai nevari sasniegt šajā dzīvē. Nav nekā tāda, kas tevi ierobežotu. Vienīgais, kas tevi var ierobežot, esi Tu pats. Tu pats radi rītdienu, savu nākotni. Tu pats un neviens cits. Neviens cits nelemj tavā vietā - tu neesi nolemts. Tava dzīve pieder tev pašam, tu pats to vari pārvaldīt un vadīt, kā vien vēlies. Nav nekā tāda, ko tu nevarētu sasniegt. Ir tikai jāvēlas. Veiksmīgu 2019./20.m.g. 2. semestri! M. Micķeviča, Dagdas novada IKSN vadītāja