Katoļu Baznīcā Latvijā

Lūgsimies par ­aicinājumiem uz priesterību

Vispasaules lūgšanu dienā par aicinājumiem uz priesterību, 25. aprīlī - Labā Gana svētdienā, katoļu dievnamos ticīgie lūdzas par to, lai vairāk jauniešu sadzirdētu Dieva aicinājumu kļūt par priesteriem. Jēzus ir teicis: “Lūdziet Pļaujas Kungu, lai Viņš sūta strādniekus savā pļaujā” (Mt 9,38). Bet pāvests Francisks atgādina: “Aicinājumi dzimst lūgšanā un pateicoties lūgšanai.”
Konsekrētās dzīves gadā, kas sasaucas ar mūsu zemes - Terra Mariana - 800 gadu jubileju, iniciatoru grupa aicina ticīgos pasniegt Dievmātei īpašu dāvanu - 800 cilvēku lūgšanas par aicinājumiem uz priesterību un konsekrēto dzīvi. Mums vajadzīgs, lai katrai Latvijas katoļu draudzei būtu savs priesteris, lai tajās kalpotu vairāk klostermāsu un klosterbrāļu.
Tiem, kas vēlas atsaukties šim aicinājumam, katru dienu jālūdzas lūgšana par paaicinājumiem vai kādas citas lūgšanas šajā nodomā. Iniciatori arī lūdz paziņot par savu apņemšanos lūgties pa e-pastu konsekretie@gmail.com vai mājaslapā www.konsekretie.lv, vai arī pa pastu - Enkura iela 9, Rīga, LV - 1048.

Bīskapam Boļeslavam Sloskānam veltītā konference

Tā notika 18. aprīlī Baltkrievijā, Minskā, jo Mogiļevas un Minskas diecēze bija pirmā vieta, kur latviešu bīskaps B. Sloskāns sāka kalpot pēc viņa slepenās iesvētīšanas Maskavā 1926. gadā un no kurienes viņš tika izsūtīts trimdā. Starptautiskajā konferencē piedalījās viesi no Šveices, Beļģijas, Polijas un Latvijas.
Latvijas delegācijas locekle Baiba Kušķe publikācijā “Katoļu Baznīcas Vēstnesī” atzīmē, ka viņai viens no visaizkustinošākajiem brīžiem konferences laikā bija Krāslavas vikāra Rodiona Doļas personiskā liecība. To viņš sāka ar pateicību B. Sloskānam, kurš palīdzējis piepildīt aicinājumu uz priesterību. Sirdī Rodions vienmēr jutis šo aicinājumu, bet īstenot to dzīvē viņam palīdzējušas lūgšanas pie Sloskāna kapa Aglonā pirms septiņiem gadiem. Kad studiju laikā garīgajā seminārā viņš piedzīvojis lielu sarūgtinājumu un sirds vilšanos, sācis vainu meklēt citos. Un atkal viņš vērsies pie bīskapa Sloskāna, kurš bija cilvēks, kas piedeva visiem bez izņēmuma. Caur lūgšanām pie bīskapa kapa Rodions saņēmis skaisto piedošanas dāvanu, sajutis pilnīgu paļāvību uz Dievu.
Izgājis šo bīskapa Sloskāna žēlsirdības un piedošanas skolu, R. Doļa pagājušā gada jūnijā iesvētīts par priesteri. Pateicībā par šo aizbildniecību, viņš saņēmis iedvesmu doties uz Solovku salām, kas bija bīskapa pirmā ieslodzījuma vieta, no kuras sākās moku ceļš sešu gadu garumā 17 padomju sistēmas cietumos.
Šajā konferencē pēc baltkrievu aktrises Gaļinas Dzjagiļevas ierosmes nolemts veidot kopīgu Latvijas un Baltkrievijas teātra projektu par Boļeslavu Sloskānu. No Latvijas puses par atbildīgo projekta īstenošanā tika izvirzīts priesteris R. Doļa, kurš sevi atklājis arī kā mākslinieciski radošu personību - muzicē, spēlē kokli, raksta dzeju.

Rožukroņa pulciņu salidojums

Skaistais Dievmātes godināšanas mēnesis Rēzeknes - Aglonas diecēzē sākās ar Rožukroņa pulciņu salidojumu Aglonā. 2. maijā Aglonas baziliku piepildīja bērni, jaunieši, vecāka gadagājuma ticīgie no daudzām Latvijas draudzēm. Pasākums sākās ar kopējo Rožukroņa lūgšanu, ko vadīja Rēzeknes katoļu vidusskolas audzēkņi. Pēc tam vairāki klātesošie liecināja par savu pieredzi Dievmātes godināšanā.
Bīskaps Jānis Bulis kopā ar diecēzes priesteriem celebrēja Svēto Misi Rožukroņa lūdzēju nodomā. Savā sprediķī, ievada un noslēguma uzrunās diecēzes augstākais garīgais vadītājs runāja par Rožukroņa lūgšanas lielo spēku, par iepriekšējo paaudžu iedzīvinātajām maija tradīcijām, par dziedājumiem pie sādžu un ceļmalu krustiem, par Dzīvā Rožukroņa vēsturi Latvijā. Bīskaps atgādināja, ka lūgties Rožukroni aicinājusi pati Dievmāte. Viņa šo lūgšanu XII gs iemācīja Sv. Dominikam. Bet Lurdā Bernadetei, Fatimā trim ganiņiem - Lūcijai, Jacintai un Franciskam vēlreiz norādīja uz nepieciešamību lūgties Rožukroni.
Salidojuma noslēgumā bīskaps novēlēja klātesošajiem un tiem, kuri pievienojās kopējai lūgšanai ar Latgales radio starpniecību, Dieva svētību un Dievmātes palīdzību, izturību ticībā līdz galam.

Lūdzās par mātēm

Kaut gan Starptautiskā mātes diena nav Baznīcas atzīmējamā diena, 10. maijā mūsu zemes daudzu konfesiju kristieši dievnamos lūdzās par mātēm - dzīvajām un mirušajām, pateicās par to, ko Dievs caur viņām devis pasaulei.
Aglonas bazilikas prāvests Daumants Abrickis un Krāslavas draudzes prāvests Eduards Voroņeckis runāja arī par mūsu Debesu Māti Mariju kā visu māšu paraugu un aizbildni pie Dieva, kuru īpašā veidā godinām maija mēnesī, atgādināja par Viņas aicinājumu nest mīlestību savās ģimenēs. Sv. Misē izskanēja lūgums Dievam un Dievmātei pēc žēlastības visām pasaules mātēm, kā arī bērniem, īpaši tiem, kuri nav piedzīvojuši mātes mīlestību un rūpes.
Prāvests D. Abrickis aicināja ticīgos pie Rožukroņa Dievmātes altāra nolikt zīmītes ar saviem lūgumiem Jaunavai Marijai, par kuriem nākamajā svētdienā visi lūgsies dievkalpojuma laikā.Genovefa Kalviša
Laikraksts "Ezerzeme" Nr. 37 (19.05.2015.).


Lasi “Ezerzemi” elektroniskā versijā! Vairāk info šeit!

"Ezerzemes" redakcijā (Lāčplēša 20, Krāslava) laikrakstu var iegādāties par 0,36 EUR.