Žēlsirdības gads sācies arī diecēžu līmenī

Dievmātes Bezvainīgās ieņemšanas svētkos, 8. decembrī, pāvests Francisks sv. Pētera bazilikā svinīgi iesāka ārkārtas Dieva Žēlsirdības gadu, atverot Svētās durvis. Bet III Adventē, 13. decembrī, Žēlsirdības gads iesākts diecēžu līmenī, arī Latvijā, bīskapu nozīmētās baznīcās atverot Svētās durvis.

Viena no tām ir Aglonas bazilika, kur svinīgo liturģiju vadīja Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis. Sprediķī Ekselence uzsvēra: “Šodien esam iegājuši Žēlsirdības gadā, ko pasludināja pāvests Francisks. Šis gads ļauj saņemt bagātīgas Dieva žēlastības sev vai mirušajiem. Izmantosim to! Bīskapu konference ir izdevusi grāmatiņu “Esiet žēlsirdīgi kā Tēvs!” Uz vāka redzams tēvs, kas uzliek rokas dēlam, kurš bija pazudis un atgriezās, nožēlojot grēkus. Viens no noteikumiem Dieva žēlsirdības saņemšanai ir iziet caur durvīm, ko esam šodien atvēruši Aglonas bazilikā, jo tās simbolizē Jēzu Kristu. Durvīm jābūt vaļā visu šo jubilejas gadu. Noteikums ir, izejot caur šīm durvīm, jādomā par Dieva žēlsirdību un jāuzmodina griba atgriezties.

Šis gads ir ļoti svētīgs. Mobilizēsim savus spēkus un centīsimies iegūt atlaidas. Tās var iegūt katru dienu - par sevi vai mirušajiem (par citiem dzīvajiem to nevar izdarīt). Lai Dievs jūs svētī un palīdz jūsu ikdienā!”

Pēc Sv. Mises bīskaps informēja, ka pāvests ir devis iespēju atvērt Svētās durvis ne tikai katedrālēs un bazilikās, bet arī citās baznīcās pēc bīskapa izvēles. J. Bulis teica: “Mūsu Rēzeknes - Aglonas diecēzē atlaidas varēs saņemt ne tikai Rēzeknes J. Sirds katedrālē un Aglonas bazilikā, bet arī svētceļojumu vietās Pasienā, Viļānos, Sarkaņos, Balvos, Malnavā (Kārsavā) un visās dekanāta baznīcās (tātad arī Krāslavas un Dagdas baznīcās - G. K.).” Izmantosim šo iespēju! Arī slimie varēs saņemt atlaidas. Kādā veidā? To nosaka ar bīskapu speciālo dekrētu izdotie noteikumi:

Veikt svētceļojumu uz baznīcu ar Svētajām durvīm par zīmi dziļai vēlmei patiesi atgriezties.

Atjaunot svētdarošo žēlsirdības stāvokli caur Grēksūdzes sakramentu.

Dievbijīgi piedalīties Sv. Misē un pieņemt Komūniju.

Lūgties Svētā tēva nodomā lūgšanas “Tēvs mūsu” un “Es ticu!”, kā arī citas lūgšanas.

Klāt jāpievieno pārdomas par Dieva žēlsirdību, kādu konkrētu epizodi.

Slimajiem, kuri nevar apmeklēt baznīcu, klausīties tiešraidē Sv. Misi pa radio un izteikt vēlmi saņemt atlaidas.

Bīskaps vēlreiz atgādināja, ka visi atlaidu noteikumi atrodami grāmatiņā “Esiet žēlsirdīgi kā Tēvs”. Tur atradīsim Dieva Žēlsirdības himnu, ko dziedāja Aglonas bazilikas koris. J. Bulis ieteica ticīgajiem iegādāties Žēlsirdīgā Jēzus svētbildi ar uzrakstu: “Jēzu, es uzticos Tev.”

Pēc pāvesta Franciska ieteikuma dievkalpojuma noslēgumā visi klātesošie nodziedāja antifonu “Tavā patvērumā”, lūdzot Žēlsirdības Mātei pievērst savu žēlsirdīgo skatienu saviem bērniem visa jubilejas gada laikā.

Liturģija noslēdzās ar Dieva žēlsirdības gada lūgšanu, kurā daļēji teikts: “… lai Tava Baznīca ar atjaunotu entuziasmu var sludināt nabagiem Labo Vēsti, ieslodzītajiem un apspiestajiem pasludināt brīvību un aklajiem atgriezt redzi.”

Genovefa KALVIŠA