“Koklē Dieva godam”

Ar šādu moto 8., 9. un 10. aprīlī Aglonā aizvadītas pirmās katoļu koklētāju un ģitāristu dienas. Tajās piedalījās apmēram 40 stīgu instrumentu spēlētāji no Aglonas, Daugavpils, Rīgas, Balviem, Krāslavas, Kārsavas, Ogres, Liepājas un citiem reģioniem. Viņu vidū - gan iesācēji, gan pieredzējuši mūziķi.

Gandrīz divus gadus Krāslavas sv. Ludvika draudzē par vikāru kalpo Rodions Doļa. Taču daudzi ticīgie nezina, ka jaunais priesteris mēdz slavēt Dievu ar kokles un ģitāras skaņām. Pie tam viņš ne tikai muzicē, bet pirms gada pievērsies komponēšanai un tautas dziesmu apdarei. Viņa repertuārā ir dziesma “Dieviņš bija, Dievs palika”, paša sacerētās dziesmas “Cilvēka Dēls ir nācis”, “Mazā Terēzīte, tu mani stiprini”, “Kristu, Tavs krusts ir mana dzīvība” u.c.

Priesteris Rodions kopā ar Daugavpils novada kultūras centra folkloras kopas “Dyrbyni” vadītāju Annu Brišku bija pirmā koklētāju un ģitāristu saieta Aglonā idejas autori un organizatori. Priesteris Rodions tikšanās dienās atskaņoja savas tautas dziesmu apdares un oriģinālos skaņdarbus, stāstīja par to, kā Dievu var slavēt ar kokli un ģitāru. Par to tiek runāts arī psalmos: “Teiciet Kungu uz cītaras, uz desmitstīgu kokles spēlējiet Viņam” (Ps 33 (32), 2).

Saieta dienās bija organizētas radošās darbnīcas pazīstamu mūziķu, piemēram, koklētājas Laimas Jansones, vadībā, semināri, slavēšanas vakari, piedalīšanās Sv. Misēs bazilikā, pieredzes apmaiņas, mūziķu prakses pilnveidošana. 10. aprīlī pēc Sv. Mises ticīgie tika aicināti Baltajā zālē, lai noklausītos noslēguma koncertu.
Plānots organizēt koklētāju un ģitāristu saietus ziemas, pavasara, vasaras un rudens sesijās.

Genovefa KALVIŠA