IN MEMORIAM

 “Nāve atbrīvo no ciešanām” 26. februārī, Žēlsirdības stundā (plkst. 15.00) pēc grūtas slimības mūžībā devies Piedrujas draudzes ilggadējais prāvests Marijans Daļeckis. Uzticīgais Dieva kalps ir dzimis 1937. gada 27. maijā Kombuļu pagasta “Strazdu” mājās, dievbijīgā septiņu bērnu ģimenē. Darbā rūdītais vīrs 34 gadu vecumā sekoja vecākā brāļa Oļģerta pēdās un kļuva par Rīgas Garīgā semināra audzēkni. 1976. gada 30. maijā bīskaps Julijans Vaivods iesvētīja Marijanu Daļecki par priesteri.

Piedrujas katoļu draudzē priesteris Marijans sāka kalpot 1984. gadā. Uz īsu brīdi viņš bija Dieva dārza strādnieks ārpus Krāslavas novada - Ezerniekos, Varakļānos, Gaigalavā, Strūžānos. Pēc tam ceļš atkal atveda uz pierobežu: Balbinova, Piedruja, Indrica, Krāslava. Piedrujieši tēvu Marijanu par savējo dēvēja 33 gadus. Par sevi viņš esot teicis: “Ja gribat no manis kaut ko ņemt, tad skatieties, kā es lūdzos, jo esmu lūdzošais priesteris.” Lūgšanā un kalpošanā, rūpējoties par viņam uzticēto ticīgo dvēselēm un citus savus pienākumus uzcītīgi pildot, pagājuši vairāk nekā 40 priesterības gadi.2017. gada Katoļu Kalendārā ir publicēta intervija ar priesteri Marijanu Daļecki, kuram 27. maijā būtu apritējuši 80 dzīves gadi. Pievēršoties nāves tēmai, viņš ir teicis: “Mirt ir nepatīkami, bet nav tik bailīgi. Nāve atbrīvo no ciešanā. Skumji ir tiem, kas paliek. Bet par to, kas būs mūžībā, nav ko uztraukties, un, kad cilvēks nomirst, nav jāraud.”Zemes klēpī prāvests Marijans Daļeckis guldīts 2. martā blakus Piedrujas baznīcai. Mūžīgo mieru dod savam kalpam, Kungs!