Pirmā Svētā komūnija - nozīmīgs notikums

​11. jūnijs Krāslavas sv. Ludvika Romas katoļu draudzē bija nozīmīga svētku diena. Vissvētās Trīsvienības lielos svētkus par īpašiem pārvērta tas, ka 57 bērni savās sirsniņās pirmoreiz pieņēma Kristus Miesu un Asinis kā barību mūžīgai dzīvei. Pats Jēzus Kristus ir teicis: “Kas ēd Manu Miesu un dzer Manas Asinis, tam ir mūžīgā dzīvība…” (Jņ.6., 55). Kristīgās mācības nodarbībās gada laikā katehēti Solvita Mežiņa (Krāslavas pamatskola), Jevgēnija Sergejenko un Ēriks Zaikovskis (“Varavīksnes” vidusskola) iepazīstināja savus audzēkņus ar katoliskās ticības pamatjautājumiem, sagatavoja viņus Grēksūdzes un Svētās komūnijas sakramentu pieņemšanai.

Iepriekšējās dienās godam izturēta zināšanu pārbaude. Grēksūdzes sakramentā bērni izlīga ar Dievu, tāpēc svētdien svētajā mielastā viņi varēja vienoties ar Kristu, atjaunojot Viņa ciešanu piemiņu. Svētajā komūnijā Kristus cieši vienojas ar mums, caur Viņu - ar Debesu Tēvu un arī savā starpā.Sprediķī prāvests Eduards Voroņeckis uzsvēra, ka ar Svēto komūniju Kristus vairo žēlastības dzīvi mūsos un dod jaunu spēku dzīvot kā Dieva bērniem, sekot Viņam, šķīstī no ikdienišķiem grēkiem, kļūdām un nolaidībām. Tiek vājinātas ļaunās tieksmes un mēs tiekam pasargāto no daudziem grēkiem. Prāvests aicināja vecākus kopā ar bērniem nākt uz baznīcu, piedalīties Sv. Misē un pieņemt arī Svēto komūniju, lai Euharistiskais upuris būtu pilnīgs un lai būtu parādīta sevišķā godbijība Vissvētākajam Sakramentam.Genovefa KALVIŠA