Nozīmīgs notikums visai Latvijai

​Krāslavas sv. Ludvika Romas katoļu draudze gatavojas gaidāmajām lielajām svinībām. Par to mūsu saruna ar draudzes prāvestu Eduardu Voroņecki. Šogad sv. mocekļa Donata godam veltītās svinības būs īpašas…

Varam lepoties, ka šogad gaidāms nozīmīgs notikums ne tikai Krāslavai, bet arī visai Latvijai. Mūsu skaistajai baznīcai paliek 250 gadi, kopš baznīca tika uzcelta, 240 gadi kopš tās iesvētīšanas un 260 gadi kopš Krāslavas Garīgā semināra iedibināšanas. Kaut gan bija grūti laiki, baznīca vienmēr darbojās, bija atvērta visiem, kuri meklēja patvērumu pie Dieva, pestīšanu un mierinājumu dvēselei.Bez tradicionālajiem sv. moceklim Donatam veltītajiem dievkalpojumiem un Euharistiskajām procesijām, paredzēta diezgan plaša un interesanta programma. Būs Sv. Mise par visiem priesteriem, kuri kalpoja Krāslavas katoļu draudzē (28.06. plkst. 18.00). Kriptā svinēsim Sv. Misi par baznīcas fundatoriem - grāfu Plāteru dzimtu (30.06. plkst. 9.30).Notiks vairāki garīgās mūzikas koncerti: baroka mūzikas, ērģeļu mūzikas, senās mūzikas, pūtēju orķestra “Sejny” koncerts. Pasākumi un dievkalpojumi sāksies jau 28. jūnijā?Jā, trešdien paredzēts viens no svarīgākajiem pasākumiem. Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja vasaras izstāžu zālē (staļļos), Pils ielā 10, notiks starptautiska zinātniska konference (no plkst. 13.00 līdz 17.30), kurā piedalīsies pārstāvji gan no Latvijas, gan Polijas, kuri stāstīs par mūsu baznīcas sakrālo mantojumu, par grāfiem Plāteriem, kuri uzcēla šo dievnamu, par arhitektiem un māksliniekiem, kuri deva savu ieguldījumu, lai baznīca kļūtu par lielas kultūrvēsturiskas nozīmes celtni.Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas speciālistes Ruta Kaminska, Dr.art., un Dace Čoldere runās par sakrālās glezniecības mantojumu un mākslas pieminekļu restaurāciju Krāslavas baznīcā. Būs uzstāšanās par Latvijas un Polijas kopīgo mantojumu. Polijas Republikas kultūras un nacionālā mantojuma ministrijas pārstāve Marta Gurska (Marta Gōrska), restauratori Tomašs Dzjuravecs (Tomasz Dzjurawiec, Polija), Dmitrijs Laščetko, Zane Kēlere informēs par realizētajiem restaurācijas projektiem.Interesantas uzstāšanās paredzētas vairākiem Polijas un Latvijas augstskolu profesoriem. Būs arī stāstījums par mūsu draudzes priesteriem - ticības stiprinātājiem no draudzes pirmsākumiem līdz mūsdienām.Jāpasaka, ka, gatavojoties konferencei, bija aktīva sadarbība ar Polijas Republikas vēstniecību Latvijā, novada domi, muzeju. Poļu vēstniecība nodrošinās tulkojumu no poļu valodas. Konference, kā arī ekskursijas pa dievnamu, centrālo kapsētu un Krāslavas vēsturisko centru būs derīgas tiem, kurus interesē vēsture. Atnāciet un piedalieties! Interesanti pasākumi paredzēti arī sv. Pētera un sv. Pāvila svētkos.Šajā dienā plkst. 13.00 kriptā atklāsim piemiņas plāksni žēlsirdības māsai Celīnai Plāterei - pirmajai latgaliešu tautas dziesmu vācējai mūspusē. Ceturtdienas, 29. jūnija, pievakarē uz pasākumu baznīcā tiek aicināti jaunieši, kas ir mūsu nākotne. To vadīs mūsu senās paziņas, māsas no Pro Sanctitate, un draudzes priesteri, kam sekos Jauniešu Sv. Mise un Euharistiskā procesija.Sv. moceklim Donatam un baznīcas trīskāršajai jubilejai veltītās svinības noslēgsies svētdien, 2. jūlijā. Tradicionāli tās vadīs Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis ar svinīgo Sv. Misi un Iestiprināšanas sakramenta piešķiršanu bērniem un jauniešiem. Ko Jūs vēl gribētu pateikt ticīgajiem?Aicinu visus aktīvi piedalīties ne tikai Sv. Misēs un citos dievkalpojumos, bet arī daudzajos koncertos un izzinošajos pasākumos. Vēl gribu informēt, ka pēc svētkiem sāksies baznīcas ēkas centrālās fasādes restaurācija. Finansējumu tam piešķīra Saeimas deputāti ar domes priekšsēdētāja Gunāra Upenieka aktīvu atbalstu - 95 tūkstošus eiro. Ārējās freskas (centrālās fasādes augšdaļā) restaurācijai līdzekļus 10 tūkstošu eiro apmērā piešķīra Polijas Republikas vēstniecība Rīgā sadarbībā ar apdrošināšanas sabiedrību “Balta”. Paldies par sarunu. Lai viss iecerētais izdodas!Intervēja Genovefa KALVIŠA