Lūgsimies kopā ar pāvestu!

Nezinu kā citviet, bet Krāslavas sv. Ludvika Romas katoļu draudzē ik dienu pēc sv. Mises lūgšanas noslēdzas ar lūgšanu Svētā tēva nodomā. Daudzi kļūdaini uzskata, ka tā ir lūgšana par pāvestu. Īstenībā tā ir lūgšana kopā ar pāvestu.

Jau daudzus gadus ticīgie atbalsta Svēto tēvu viņa lūgšanu nodomos. Līdz 2016. gada beigām pāvests katram mēnesim noteica divus lūgšanu nodomus - vispārējo un misionāro. Kopš šī gada janvāra ir tikai viens pāvesta noteiktais lūgšanu nodoms.Svētais tēvs parasti izraugās konkrētam mēnesim visaktuālāko lūgšanu tēmu. Tā šī gada pirmajam mēnesim tā bija veltīta evaņģelizācijai: “Par visiem kristiešiem, lai, paliekot uzticīgi Kunga Jēzus mācībai, viņi caur lūgšanām un žēlastības darbiem līdzdarbojas pilnīgas ekleziālās kopības atjaunošanā, kā arī lai nevairās pieņemt mūsdienu izaicinājumus!” Kā redzam, tam ir izteikti ekumenisks raksturs, kurā izskan aicinājums sadarboties ar visiem labas gribas cilvēkiem kopējā labuma dēļ.Februārī mēs tikām mudināti pievērsties visiem, kas ir grūtībās: “Par visiem, kas ir iepazinuši pārbaudījumus, īpaši par nabadzīgajiem, par tiem, kuriem ir vajadzīgs patvērums, un par 
margināļiem, lai viņi tiek uzņemti un stiprināti mūsu kopienās!”Genovefa KalvišaTurpinājumu lasiet laikrakstā “Ezerzeme” Nr. 75 (29.09.2017.)