Bērnu kristīgā programma Bībeles centrā Krāslavā.

img

Pagājusi vasara. Skolēniem sākušās mācības un atceroties vasarā piedzīvoto, skolēni dalās ar spilgtākajiem vasaras notikumiem. Jauniešiem un bērniem, kuri vasarā piedalījās Krāslavas Bībeles centra rīkotajā kristīgajā programmā "Bībeles kalni", ir par ko pastāstīt:
Ļiza: “Biju šeit jau trešo gadu. Man te ļoti patīk. Te var daudz uzzināt par Dievu, parunāt par to. Te ir jautri un interesanti.”
Amīna: ”Šeit ir labi. Man patīk šī atmosfēra, gaisotne. Te var izrunāt dažādas dzīves situācijas, klausīties par Dievu, uzdot jautājumus, saņemt atbildes, saprast būtisko.”
Aleksa: “Arī es jau trešo gadu piedalījos kristīgajā nometnē Krāslavā. Ar nepacietību to katru vasaru gaidu. Šeit ir mani domubiedri. Visvairāk man patīk kopā darboties – gatavot ēst, zīmēt, kaut ko darināt. Kopā ir jautri un interesanti.”
Vjačeslavs Istratijs, Krāslavas Bībeles centra sludinātājs: Šajā Bībeles centra nometnē galvenais nosacījums – lai bērni būtu priecīgi. Redzu un jūtu, ka šis mērķis ir sasniegts. Bērni ir smaidīgi, smejas. Klausījušies Dieva vārdus, darbojušies, garšīgi paēduši, tūlīt dosies izbaudīt piepūšamās atrakcijas.

Pēdējā nometnes dienā tikos ar Bērnu kristīgās programmas vadītājiem, kristiešiem no Vācijas pilsētas Blombergas, Vladislavu un Peteru. Viņi atbraukuši kopā ar jauniešu grupu. Peters ar visu ģimeni.   Vladislavs Geronimus:Vācijā savā Kristīgajā centrā mēs organizējam nometnes jauniešiem, kur kopā kalpojam Dievam un cilvēkiem, atpūšamies, sportojam. Pirms vairākiem gadiem mēs nolēmām ar jauniešu grupu doties uz valsti, kurā cilvēki dzīvo nabadzīgāk nekā mēs Vācijā, lai sniegtu viņiem atbalstu. Tā mēs pirms pieciem gadiem nokļuvām Latvijā. Tagad esam šeit jau piekto reizi. Te mēs kopā ar brīvprātīgajiem jauniešiem Kristīgajā Bībeles centrā stāstām par Dievu, lasām un skaidrojam Bībeli, vadam nodarbības. Kopā ar bērniem un jauniešiem darbojamies radošajās darbnīcās, strādājam telpu un apkārtnes labiekārtošanā. Tas ir vajadzīgs gan jūsu bērniem un jauniešiem, gan mums un jauniešiem no Vācijas. Kāda meitene no Vācijas man stāstīja, ka izjutusi dziļu saviļņojumu, redzot, kāds prieks par nelielu dāvanu bijis meitenei no Latvijas. Vācu meitene tagad labāk saprot un novērtē to, kas viņai tiek dots. Vācu jaunieši, kuri pabijuši Latvijā, vēlas šurp atgriezties, satikties ar iegūtajiem draugiem. Viņi kļuvuši līdzcietīgāki, vairāk saprot un novērtē.Kurš apmaksā jūsu braucienu un uzturēšanos šeit?Mēs Vācijā strādājam un paši nopelnām naudu braucienam. Vairāki no jauniešiem, kuri atbraukuši šurp, studē. Lai atbrauktu uz Latviju, viņi brīvajā laikā strādāja, lai nopelnītu naudu braucienam uz Latviju. Daļu naudas braucienam finansē jauniešu vecāki, daļu ziedo kristieši Vācijā.Kādas jūsu baznīcai ir attiecības ar pašvaldību?Ļoti pozitīvas. Mēs piedalāmies sabiedriskajā dzīvē. Ar savu piemēru rādām, ka var atpūsties bez alkohola un citām reibinošām vielām. Mēs piedalāmies pilsētas sakopšanā, palīdzam pašvaldībai iesaistoties dažādos sociālajos projektos, piemēram - valsts valodas apgūšanā cittautiešiem.Ko jūs novēlat krāslaviešiem?Lai vairāk būtu sportam un aktīvam dzīvesveidam veltītu projektu jauniešiem, bērniem. Vai mēs redzam, ko dara mūsu bērni? Kurp viņi iet? Aicinām pievērst bērniem vairāk uzmanību, sekot viņu brīvajam laikam. Sevišķi tas attiecas uz tēviem. Mudinām kopā darboties, atpūsties, sportot. Atrodiet laiku bērniem! Tas ir svarīgi!Iveta LEIKUMA