Draugi no Vācijas piedalās Krāslavas baptistu draudzes aktivitātēs

img

Saulainajā augustā, pirms bērni un jaunieši uzsāka savas skolas gaitas, Krāslavas baptistu draudze organizēja vasaras programmu bērniem, kurā iesaistījās arī draugi no Vācijas. Draudzība ar vācu jauniešiem un viņu kristīgās organizācijas vadītājiem, kas katru gadu vainagojas ar lieliskiem pasākumiem mazajiem krāslaviešiem, turpinās jau sesto gadu.

Šogad pasākumi, kuros piedalījās apmēram 55 bērni, tai skaitā 8 bērni no Indras pagasta, pateicoties saulainajam un siltajam laikam, tika organizēti atjaunotajā rotaļu laukumā Rīgas ielā 112. Bērnu rotaļu laukumu atjaunoja baptistu draudzes brīvprātīgie, realizējot Krāslavas novada domes atbalstīto projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi 2019”.Kristīgās programmas ietvaros bērni un jaunieši muzicēja, dziedāja, piedalījās sporta spēlēs un sacensībās, darbojās radoši, piemēram – apgleznoja somas un cepurītes, darināja dažādas noderīgas un skaistas lietas. Protams, bija atvēlēts laiks arī garīgajai izaugsmei – izpratnei par Dievu un Bībeli, par labo un ļauno, par to, cik svarīgi ir izvēlēties pareizo ceļu savā dzīvē, būt paklausīgiem vecākiem un pedagogiem, iecietīgiem un labestīgiem. Katrs kristīgās programmas rīts iesākās ar lūgšanu un kopīgām brokastīm, pēc aktivitātēm visi pateicās Dievam un baudīja garšīgas pusdienas, par kurām parūpējās draudzes brīvprātīgie. Vācu jaunieši stāstīja par savu dzīves pieredzi, par to, kā viņu dzīve mainījusies, kad kļuvuši ticīgi. Viņi vadīja interesantus pasākumus, sporta aktivitātes un radošās darbnīcas krāslaviešiem, kopā dziedāja, muzicēja un rotaļājās.  Vācu jaunieši un mūsu mazie novadnieki ļoti sadraudzējās, atvadoties daudziem acīs bija asaras… Viens no vācu kristīgo jauniešu grupas vadītājiem, Petrs, sacīja: “Mēs vēlamies nodot bērniem  un jauniešiem, Krāslavas novada iedzīvotājiem, to lielo mīlestību, ko esam saņēmuši no Dieva caur saviem vecākiem un citiem cilvēkiem, kurus esam sastapuši savā dzīves ceļā. Vēlamies stāstīt par Dievu, kurš ir mīlestības avots un par to, kā kļūt par Dieva bērniem.Latvijā mēs jūtamies ļoti labi, braucam šurp jau sesto gadu un darītu to biežāk, ja starp mums nebūtu tik liels attālums. Vācu jaunieši, kuri piedalās kristīgajās vasaras programmās Krāslavā, atgriežoties mājās, stāsta par jums un dzīvi Krāslavā, iedvesmo savus draugus nākamā gada braucienam uz Latviju. Jaunieši ir priecīgi, ka var iesaistīties kristīgajā labdarības programmā. Mēs, savukārt, esam pateicīgi Dievam, ka mūsu bērniem ir pamats, uz kura viņi veido savu dzīvi. Mēs cenšamies, lai viņi zinātu “spēles noteikumus”, kā veiksmīgi dzīvot. To mēs cenšamies nodot mūsu pilsētas pusaudžiem un Krāslavas bērniem.”Veiksmīgi pavadīta vasaras programma, vecāki, kuru bērni piedalījās šajā pasākumā, ir gandarīti un pateicīgi Krāslavas baptistu draudzei par iespēju bērniem lietderīgi pavadīt laiku, par bezmaksas nodarbībām, gardo ēdināšanu un dāvaniņām bērniem, bet mēs, Krāslavas baptistu draudze, gaidām bērnus un jauniešus ik svētdienu, Rīgas ielā 112 uz Svētdienas skolas nodarbībām.
Irina IISTRATIJA